Zveme mladé atlety i fandy skoku o tyči:     

 V úterý 13.srpna proběhne na Dolním náměstí jako pozvánka na Tyršák klasické sportovní odpoledne atletů Sokola Opava pod tradičním názvem Atletický cirkus, který vymyslel před lety Bedřich Holas. Vyvrcholením programu bude již 13.ročník Memoriálu dr.Lesáka ve skoku o tyči mužů letos opět se zajímavou účastí. Lze se těšit na zajímavý souboj vítěze většiny ročníků Memoriálu a českého rekordmana Jana Kudličky s exrekordmanem ČR Michalem Balnerem. Dále by měl soutěž oživit loňský vítěz Eirik Dolve z Norska a pozván je 

a pozván je i mistr Evropy Wojciechowski z Bydgoszcze, který na soustředění s opavskou favoritkou Terezou Janíkovou ve Spale účast neodmítl. Dále účast přislíbili dva nejlepší tyčkaři Slovenska Tomáš Krajňák i Jan Zmoray, tradičně dojedou také mladí tyčkaři z Polského Slezska. Lze se těšit nejen na kvalitní výkony tyčkařů, ale i na možnost protáhnout svaly pro sportuchtivou veřejnost s odvahou zkusit sílu v benchpressu nebo v dětském trojboji. Siláci bez rozdílu věku či pohlaví se hlásí od 15 hodin na kvalifikační váhu činky 100kg a následně mají tři pokusy. Děti do 11 let se mohou hlásit od 13 hodin k trojboji Odznaku sokolské všestrannosti, který obnáší trojskok, sedy a překážkový sprint na tyčkařském rozběhu. Trenéři Sokola Opava provedou nábor do sokolské přípravky či do skupiny tyčkařů, kde 14-letý Jan Krček již skáče 370cm a představí se i v úterý na tyčkařském podiu. Nejprve v podprogramu od 13 hodin vystoupí ženy a talenti skoku o tyči ve věku od 10 do 19 let k soutěži o věcné ceny v Přeboru České obce sokolské, které věnovali sponzoři-firma Kofola, Magrla, Bonatrans i cukrovar Agrana a hlavně pomohl tradičně Magistrát města Opavy. Hlavní soutěž mužů od 17 hodin představí nejlepší profityčkaře Evropy, talentované tyčkaře z Čech i Moravy, ale i domácí amatéry-opory ligového družstva mužů. Soutěž oživí vystoupení gymnastek SK Špičková a Sokola Opava

 

     Ve středu 20.3.2019 proběhla v jídelně SOU stavebního vedle Tyršova stadionu volební Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Opava spojená s volbou nového vedení a výboru. Za účasti 89 procent pozvaných delegátů, kteří zastupovali atlety, gymnasty, volejbalisty a Věrnou gardu. Přivítali jsme hosty z Moravskoslezské župy sokolské na snímku vpravo. Byl zvolen nový starosta Tělocvičné jednoty Sokol Opava bratr Ing. Jiří Štindl Ph.D. na snímku druhý zleva, který nahradí na nové funkční období dlouholetého starostu Ing. Čestmíra Dudu. Jednatelkou zůstává sestra Mgr. Marta Kovářová, místostarostou zůstává bratr Vladimír Bartík. Ekonomiku má na starosti Martina Kosterová. Ve výboru je dále náčelnice sestra Ing. Táňa Baláková, za odbor sportu Ing. Jiří Lesák a vzdělavatelka sestra Anna Konečná. Kontrolní komise byla zvolena ve složení : Marie Bilíková, Alice Zemanová a Anna Konečná.

Výroční zpráva T. J. Sokol Opava za rok 2018, kterou přednesl na úvod odstupující starosta br. Ing. Čestmír Duda

Sestry a bratři, vážení hosté.
Rok 2018 byl rokem významných událostí pro sokolské hnutí. V Praze se konal 1. – 6. července XVI. Všesokolský slet. K němu směřovala příprava a úsilí všech sokolských tělocvičných jednot. Jako v předešlých sletových letech, tak také v loňském roce, mu předcházely krajské sokolské slety. Na tyto krajské sokolské slety se v sokolských jednotách připravovalo velké množství cvičenek a cvičenců ve všech kategoriích. V našem kraji se krajský sokolský slet konal 2. a 3. 6. v Ostravě. Zde cvičily naše ženy, a dále naše sokolská mládež ve skladbě naší gymnastické trenérky Dany Kurečkové. V Praze na XVI. Sokolském sletě ve dnech 1. – 6. 7. 2018 cvičilo 13 našich žen. Ty se svou sletovou skladbou cvičily i v několika dalších městech. Dne 25. 5. 2018 přijal primátor Opavy se svým prvním náměstkem delegaci Sokolů (starosta + místostarosta župy a starosta a sekretář opavského Sokola), kteří přišli s pozváním na Krajský slet, kterého se představitelé města také zúčastnili.

Osm členů opavského sokola se v r. 2018 zúčastnilo předsletové štafety, která vedla z opavského náměstí do Ostravy.

Další významnou událostí loňského roku byly oslavy 100 let vzniku našeho samostatného státu. Čestnou stráž u divadla v Opavě stála 28. 10. 2018 čtveřice krojovaných Sokolů, kytici k obrazu T. G. M. položili za naší T. J. starosta, místostarosta a sekretář.
Oslav, které proběhly týden předem ve Vávrovicích, a kde vystoupily naše starší ženy a děti ve skladbě Dany Kurečkové zaštítily náčelnice a sekretář naší T. J. a 4 krojovaní Sokolové. Velice nás potěšilo, že ZŠ Otická uspořádala akci k oslavám 100 let vzniku našeho státu a v rámci programu této akce stáli mladí Sokolové v sokolských krojích. Dík za to patří učitelkám této školy ses. Radce Czudkové a Jitce Matýskové.
Poslanecká sněmovna schválila v první prosincovém týdnu loňského roku návrh zákona, který zařazuje památný den Sokolstva mezi významné dny České republiky. Pro památný den Sokolstva bylo symbolicky vybráno datum 8. října, datum nacistické likvidace Sokola v roce 1941. Gestapo jen v tento den zatklo 1 500 vedoucích představitelů tohoto hnutí, více jak 90 % z nich zahynulo.
Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost obecné nařízení EU č. 2016/679, které přináší sportovním klubům a tělovýchovným jednotám nové povinnosti o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Výbor T. J. pověřil tímto úkolem br. Jiřího Lesáka. Na základě uzavřené smlouvy s povinností zachování mlčenlivosti na webových stránkách Sokola Opava pod označením GDPR je zveřejněn informační list.
Podle statistického výkazu ČOS pro rok 2019 měla naše tělocvičná jednota k 1. 1. 2019 tento počet členů:
88 mužů, 86 žen, dorost do 18 let činí 242 členů, žactvo 524 hochů a dívek, celkem tedy 940 členů   
Byla provedena koncem roku redukce členské základny. Kdo neměl zaplacené oddílové příspěvky, byl vyškrtnut.
Členové naší T. J. aktivně pracovali ve výborech vyšších orgánů ČOS, KAS. Br. Jiří Lesák – člen předsednictva odboru sportu ČOS, ses. Jana Gellnerová – členka komise atletiky odboru sportu ČOS, br. Petr Szalaczi v předsednictvu župy MSK. Na schůze náčelnictva docházela ses. Táňa Baláková, ses. Zdeňka Reichlová – krajská zdravotnice. V komisi vzdělavatelů – Anna Konečná, KAS – Jaromír Korbel, v komisi rozhodčích ses. Marta Kovářová.
Hospodařili jsme s vyrovnaným rozpočtem. Během celého roku 2018 jsme se nedostali do finančních potíží. Hlavními zdroji našich příjmů byly dotace z ČOS, ČAS, MSL. Župy, z rozpočtu města Opavy, granty města a kraje, oddílové a členské příspěvky a sponzorské dary. Vyšší příspěvky na údržbu z MŠMT nám umožnily provést výměnu části poškozených prken v hledišti stadionu a jejich nátěr, opravu přístřešku pro časomíru a opravu vrhačského sektoru včetně jeho oplocení. Oddílové a členské příspěvky byly vybírány dle skupin schválených výborem T. J. Sokola Opava z 15. 4. 2013 a upravených 5. 1. 2018.
Kontrolní komise ve složení ses. Marie Bilíková, Vlasta Dudová, ses. Zemanová se sešla 4 x. Závažné problémy zjištěny nebyly. Vše ostatní ve zprávě revizní (kontrolní) komise.
Úspěšní byli naši sportovci. O jejich úspěších uslyšíte ve zprávách zástupců jednotlivých oddílů. Nemohu se nezmínit o účasti dvou atletů na olympiádě atletických nadějí v Riu de Janeiro. Šestnáctiletý Tadeáš Formánek zde zaběhl 100m za 10,59s. a Barbora Malíková svou disciplínu 400 m ve velké konkurenci vyhrála. Dosáhli výborných časů.
Koncem roku 2018 jsme se v obřadní síni Městského hřbitova rozloučili s trenérem a startérem Ladislavem Králem, a o něco později s nestorem atletiky v Opavě, trenérem Josefem Heimem. Prosím povstáním a minutou ticha uctěme dnes zde jejich památku.
Sestry a bratři, vážení hosté, ve své zprávě jsem se zaměřil na to nejdůležitější, co se v loňském roce událo. Děkuji členům výboru T. J., oddílových výborů, členkám kontrolní komise, trenérům, rozhodčím, organizačním pracovníkům, závodníkům a cvičenkám za celoroční práci a vzornou reprezentaci a propagaci opavského Sokola i města Opavy. Děkuji také všem sponzorům za jejich podporu.
Přeji vám všem pevné zdraví, pracovní, osobní a sportovní úspěchy v roce 2019.
Děkuji za vaší pozornost.
Br. Čestmír Duda
Starosta T. J. Sokol Opava

 V neděli 24.3. proběhl Okresní přebor přípravek v trojboji v hale Tyršova stadionu za účasti 38 atletů ve věku do 11 let. Soutěž byla v běhu na 50m z nízkého startu, autový hod medicinbalem o váze 1 kg a dálka z místa pro mladší přípravky ve věku do 9 let nebo dálka z rozběhu do písku pro kategorii starší přípravka. Kromě domácí přípravky Sokola Opava se zúčastnili také mladí atleti z Kopřivnice nebo z Otrokovic. Výkony jsou v tabulce :

         V sobotu 2.3. a v neděli 3.3. proběhlo v ostravské hale Mistrovství ČR žactva za účasti 397 atletů ze 107 atletických oddílů ve věkové kategorii do 15 let. Výběrová kriteria Českého atletického svazu splnilo 11 chlapců a 2 dívky ze Sokola Opava. Čtyři medaile jsou úspěchem a byly tam ještě rezervy, které snad vyjdou v letní sezóně. Nejúspěšnější disciplínou byl vrh koulí se ziskem dvou medailí pro Opavu. Vyhrál Ondřej Vláčil výkonem 15,42m a třetí byl v osobním rekordu Martin Vajda za vrh dlouhý 14,02m. Stříbrný byl Richard Šenk v běhu na 60m překážek v osobním rekordu 8,12s a bramborovou medaili za čtvrté místo měl i ve výšce za zdařený pokus na výšce 182cm. Stříbrnou medaili vybojoval v běhu na 1500m Denis Václavík v osobním rekordu 4:27,52min. Ambice na medaili byly i v tyči, ale nakonec byl čtrnáctiletý Jan Krček pátý za výkon 335cm s rezervou 36cm k osobáku z moravského přeboru, Vítězslav Tampa byl devátý výkonem 275cm a v soutěži dívek byla devátá čtrnáctiletá Amálie Šteyerová výkonem 255cm. Třináctý byl v dálce Matěj Bek za skok dlouhý 545cm a stejné umístění získala i Simona Bartošová v běhu na 1500m časem 5:19,54min. Čtrnáctý doběhl v překážkovém běhu na 60m Matěj Daněk časem 8,96s.