Švihadlový král

V měsíci prosinci byla vyhlášena soutěž pro všechny příznivce sportovních aktivit Vánoční švihadlový král. Cílem bylo v období 20. - 31. 12. 2021 skákat 1 minutu snožmo bez meziskoků a přerušení. Skákat se mohlo opakovaně. Do této soutěže se zapojilo 220 sportovců a celkem se naskákalo 12 837 skoků. V jednotlivcích byla nejlepší skokanka z župy Jana Máchala se 188 přeskoky a nejlepší skokan z župy Moravskoslezské se 163 přeskoky.

Výsledky župy

  1. místo Župa Moravskoslezská 9633 skoků
  2. místo Župa Jana Máchala 3032 skoků
  3. místo Župa Podkrkonošská Jiráskova 114 skoků
  4. místo Župa Krále Jiřího 58 skoků

Všem zapojeným nadšencům děkujeme za zaslání svých aktivit a vítězům blahopřejeme.

                                                                                                                                     Vladislava Feilhauerová

V době online výuky na základních školách vyhlásil Sokol Opava turistickou aktivitu Krokem sokolím. Cílem bylo zapojit jednotlivce do turistické výzvy, ve které se sčítaly nachozené kilometry do tabulky. Aktivita byla rozesláno do všech oddílů Moravskoslezské župy. Nejvíce kilometrů našlapali cvičenci Sokola Opava, vítězem individuální kategorie byla Vladislava Feilhauerová, která v měsíčních výzvách zapsala průměrně 143  km. Cvičenci společně nachodili 1367 km. Celkem zapojeno 153 turistů.    Vladislava Feilhauerová

 

Pro děti jsme připravili několik sportovních dnů, kde se prolínala TURISTIKA, MINIGOLF, RAFTOVÁNÍ, LEZENÍ NA CVIČNÉ HOROLEZECKÉ STĚNĚ, ŠIPKOVANÁ, NÁVŠTĚVY MUZEA, ARBORETA a další aktivity. Děti podle přihlášek absolvovaly sportovní dny s velkým nadšením. Velký ohlas mělo kombinovaný sportovní den: 

 Sportovní den plný zážitků jsme si užili. Ráno rafty na jezeře, pak přesun na hřiště, kde proběhl turnaj v hokejbalu a nakonec v tělocvičně přehazovaná a aktivity se vzduchovou kostkou Float – R. Cílem je uvést obrovitou kostku nafouknutou vzduchem do pohybu lehkým šťouchnutím a udržet ji ve vzduchu. Během celého odpoledne se mezi sebou utkávala družstva, která se průběžně měnila. Každý hráč zažil pocit vítězství a někteří opakovaně. Snažíme se vyzkoušet si veškeré sporty tradiční i netradiční. Cílem je se hýbat a mít radost z pohybu. Do těchto aktivit bylo zapojeno kolem 220 dětí. Vladislava Feilhauerová

Pro sportovní všestrannost pořádáme pravidelné kurzy, letos kola, voda, turistika. Mladší děti na kolech byly skvělé, i s koly, které zdaleka nesplňovaly dnešní požadavky, bez problému vyšlapaly kopce, ani bloudění je neodradilo od dobré nálady. Základy vodáckého výcviku, pěší turistika a míčové hry všechny nadchly a týden si určitě zopakujeme. Zapojeno 60 dětí.  Vladislava Feilhauerová

V Opavě vznikají dvě nové sletové skladby FITNESS a SOKOLHRANÍ. Na obou choreografiích spolupracují děti Centra a podílejí se tak na vzniku koedukovaných skladeb pro mladší a starší žactvo. Děti absolvovaly sportovní soustředění, na kterém připravily první pohybovou skladbu

FITNESS – skladba připravena v základním provedení, pracovní video připraveno ke konzultacím. Spolupráce s firmou Jipast při zkoušení bradel, další spolupráce s firmou CheerTwirl při volbě barev a velikosti pomponů a firmou NORD servis při šití kostýmů. Vzorky odeslány na ČOS. Hudba po domluvě se Zdeňkem Bartákem připravena. V současné době pracujeme na úpravě a popisu choreografie. Dětem se skladba líbí, cvičí ji rády.

SOKOLHRANÍ – koedukovaná skladba pro mladší žactvo je ve fázi přípravy. Skladba bude složena na autorskou hudbu Michala Worka, který s autorkou úzce spolupracuje na jednotlivých částech. Další spolupráce s textařem Vladym Grycem probíhá, oba autoři velmi aktivní, výborně spolupracují, autorka velmi spokojena s výsledky spolupráce. Složitější výběr nářadí byl dokončen, firma Jipast výborně  a operativně řešila nové a nové požadavky, skvělá spolupráce i výsledný produkt – rozkládací kostka. Návrh oblečení firmy NORD servis zaslán na ČOS. Děti spolupracují na tvorbě prvků a vazeb do skladby.    Vladislava Feilhauerová