Výroční zpráva – Tělocvičná jednota Sokol Opava

         V tělocvičné jednotě Sokol Opava jsou dva sportovní oddíly-atletika a estetická gymnastika, Věrná garda a rekreační volejbal. Atletický oddíl v Opavě má svoji dlouholetou tradici, která garantuje kvalitu práce zkušeného týmu trenérů a činovníků. Jednota Sokolská vznikla na Opavsku již v roce 1884. Výstavba dnešního atletického sokolského Tyršova stadionu byla zahájena roku 1923. Od roku 1926 se zde začala pěstovat pravidelně atletika v rámci sokolské jednoty. Po válce v roce 1946 byl zřízen atletický oddíl pod vedením předsedy Otty Halečky, který s přestávkou v letech 1953-1994, kdy existoval pod jinými názvy, funguje dodnes a účastní se pravidelně celostátních soutěží družstev i jednotlivců. Po rekonstrukci stadionu v roce 2002 se výrazně zvýšila aktivita práce v atletickém oddílu a získali jsme nové možnosti pořádat atletické akce pro všechny věkové kategorie a měli jsme své zástupce i na OH 2008 a 2012 Jana Kudličku či Jakuba Holušu. Na Mistrovství světa či Evropy se z našich odchovanců úspěšně prezentoval také český rekordman v tyči Michal Balner či Marek Lukáš.

V soutěžích jednotlivců máme pravidelně své zástupce od roku 2005 na Mistrovství Evropy či světa. Jakub Holuša byl juniorským mistrem Evropy v roce 2007 a Jan Kudlička drží dodnes český rekord juniorů v tyči 561cm, kterým byl v roce 2007 v čele světových juniorských tabulek. Vítězství sedmnáctileté Barbory Malíkové na Mistrovství světa atletů do 17 let v běhu na 400m loni, na OH mládeže a na Mistrovství Evropy do 17 let letos dokazuje, že její začátky v oddílové přípravce v 10 letech u trenérky Jany Gellnerové mají návaznost na vrcholové výkony. Tadeáš Formánek se také probojoval na OH mládeže v Buenos Aires. Na MU dorostu do 17 let ČR-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko reprezentovali kromě Malíkové také Formánek, Grulich a Groda. Na mezistátním utkání do 22 let ČR-Maďarsko-Polsko-Slovinsko reprezentovali Adam Smolka na 400m překážek a Vendula Hluchá na trati 800m. Největším úspěchem v kategoriích žactva byla účast Richarda Šenka a Martina Vajdy na mezistátním utkání žactva ČR-Slovensko-Maďarsko-Chorvatsko-Slovinsko. Navíc je třeba připomenout české rekordy Barbory Malíkové a Terezy Janíkové v běhu na 400m dorostenek a ve skoku o tyči žaček. V roce 2018 získali atleti na Mistrovství republiky ve všech kategoriích od žactva po dospělé 26 medailí. Těžiště naší práce je v kategoriích mládeže a máme také atlety, kteří směřují přípravu k vrcholové výkonnosti a část atletů odchází v dospělosti do Středisek vrcholového sportu.

 

V I. atletické lize mužů a žen vyhrálo družstvo mužů moravskou skupinu, ženy byly druhé a obě družstva postoupila do baráže o nejvyšší soutěže dospělých atletů-extraligu, kde ale nepostoupili a skončili na 13. a 14. místě mezi dospělými družstvy v ČR. Na Mistrovství ČR mládežnických družstev do finálového kola se probojovali žáci a dorostenci. Družstvo žáků skončil těsně druhé na Mistrovství ČR družstev a dorostenci vyhráli. Družstva žactva i dorostu do 17 let tvoří především mladí atleti, s perspektivou zlepšení do budoucna. Náklady na soutěže družstev, zejména autobusy a ubytování, ovšem přesahují možnosti našeho oddílu družstva tvoří u žactva 20 atletů nebo u starších kategorií 24 atletů a to je dost široký záběr i pro vedoucí družstev a trenéry, kteří mají na úspěších opavské mládeže lví podíl. Cestovné, ubytování, stravné a startovné vzhledem k poloze Opavy tvoří velkou část nákladů. Mládež do 18 let činí 668 členů, na které byla především použita dotace formou materiálního vybavení, na jejich tréninkovou přípravu včetně závodů a na zajištění trenérského vedení. Náklady na nájmy, zdravotní zabezpečení, soustředění a na regeneraci se řeší z dotace MŠMT, ČOS, města a KÚ. Z podpory ČAS se řeší trenérské odměny v kategorii žactva v celkové výši 506 tisíc Kč. Celkové náklady na trenéry v roce 2018 činily 1 200 000 Kč a hradíme je jednak z vlastních zdrojů a také z dotací MŠMT, ČOS, města a KÚ. Přípravky mají přes 250 dětí a vede je trenérka Jana Gellnerová s dalšími osmi trenéry. Čtyři placení trenéři působí na ZŠ Englišova, kde přípravu vede Jaromír Korbel.

Členská základna AO Sokol Opava a hospodaření oddílu :

 Členská základna atletického oddílu na konci roku 2018 byla 905 evidovaných členů dle zákona č.115/2001 (O podpoře sportu) u ČAS, počet 503 je registrovaných atletů u ČAS, dále máme 56 rozhodčích a 30 trenérů. 
Výdaje na přípravu a soutěže v roce 2018 činily jednak z dotace ČOS na Sportovní základnu mládeže 329 tisíc Kč, resp. na dospělé 120 tisíc Kč a jednak výdaje z dotace města činily 795 tisíc Kč. Část dotací z ČOS, města a MŠMT jde na údržbu atletického Tyršova stadionu, který máme v majetku a slouží pro sportovní vyžití nejen atletů Sokola, ale i Slezanu Opava a rekreačních sportovců či dětí z celé Opavy. Provozní řád stadionu je na internetových stránkách Sokola Opava: www.sokolopava.cz . Na údržbu Tyršova stadionu jsme dostali letos poprvé solidní dotaci od MŠMT, vzhledem k tomu, že se jedná o areál o ploše 11 000 m2 a v minulosti se nadřízené složky ČOS o údržbu stadionu prakticky nestaraly. Vklady do soutěží a registrační poplatky platíme ročně zhruba 40 tisíc Kč. Platíme hlavně přes zimu nájemné tréninkových prostor přes 200 tisíc Kč z důvodu, že nevlastníme žádnou tělocvičnu a za atletické prostory i šatny v městské tělocvičně na Tyršově stadionu musíme platit zvlášť vysoké nájemné Technickým službám. Tělocvična patřící městu na Tyršově stadionu vytváří podmínky pro atlety prodloužením části haly na sprinterskou rovinku o délce 72m a povrchem CONIPUR vhodným i pro tretry v celé hale. Dálkařský sektor doplnil výšku a tyč, které byly v hale provozovány již 40 let. Město vybudovalo i příjezdovou komunikaci. Provoz tělocvičny, ale vůbec není bezproblémový. Platíme nájemné v posilovnách, v tělocvičnách ZŠ B.Němcové, ZŠ Kylešovice, SŠ stavební, umělecká Praskova a Střední školy zdravotní. Z dotací hradíme také náklady na soutěže, trenéry, regeneraci, materiál či na soustředění špičkových atletů. Ubytování při mistrovských závodech bývá hodně nákladné. Mistrovské a nemistrovské soutěže nás také z důvodu dlouhého cestování hodně finančně zatěžují, protože na soutěže družstev i jednotlivců máme dlouhé dojezdy a je nutno dopravit nejen velký počet závodníků autobusy, ale je nutno vozit i atletické nářadí pro vrhy a skokanské tyče. Váhově činí nářadí na větší soutěže kolem 100kg a jejich rozměry komplikují dopravu vlakem. 

 

Gymnastický oddíl T. J. Sokol Opava má ke konci roku 2018 ve dvou skupinách 98 členů a soutěží v podiových skladbách estetické gymnastiky i na soutěžích ČOS. K největším úspěchům sportovního oddílu ESG - pod vedením Vlaďky Hrbáčové patřila velmi dobrá umístění na prvních šesti pozicích ve všech soutěžích na ESG Cupu ve Vyškově, Zubří, Brně a Opavě. Soutěže vyústily v MČR v ESG, kde soutěží věková kategorie 8 let a mladší , 8-10 let, kategorie 10 – 12 let a kategorie 12-14 let. Ve stylu ESG show ve věkové kategorii 10 – 14 let opavským dívkám patřilo prvenství. Dvě trenérky gymnastiky v Sokole Opava získaly ocenění za svou práci – Vladěna Hrbáčová na vyhlášení nejlepších sportovců a trenérů Moravskoslezského kraje a Daniela Kurečková byla Komisí žen olympijského výboru ČR oceněna jako Trenérka roku.