Atletický oddíl při Tělocvičné jednotě SOKOL Opava,

registrován v ČOS od roku 1994 v župě Moravskoslezské.

  Vznik sokolské atletiky na Opavsku v Opavě datujeme do dvacátých let minulého století. Největší zásluhy na rozvoji po válce má nestor, učitel a trenér Otta Halečka. Jednotlivá družstva Sokola Opava i jednotlivce od dospělých po mlad. žactvo dnes vedou trenéři Sokola Opava: Ing. Jiří Lesák, Josef Heim, Jan Škrabal, Jaromír Korbel, Vladimír Hanák, Kamil Baroň, Jana Gellnerová, Jozef Vedra, Augustin Válek, Luboš Kummer a Ladislav Král. Koncepce AO T.J. Sokol Opava je vychovávat mladé atlety od předžáků, mladšího žactva, dorostu, juniorů až po dospělé včetně veteránského hnutí i tělesně postižených. Nejmladší žactvo je profesionálně vedeno jednak v oddílové přípravce trenérkami Janou Gellnerovou, Jitkou Matýskovou, Radkou Czudkovou, Kateřinou Režnarovou nebo trenérem Jiřím Dzidou a paralelně rovněž ve Sportovních třídách atletiky při ZŠ Englišova v Opavě, vedoucím trenérem ST je Jaromír Korbelem a pomáhají mu učitelé školy a trenéři ST - David Bednář a Petr Mička. Kategorie dorostu a juniorů je vedena ve sportovní základně talentované mládeže v atletice České obce sokolské při AO TJ Sokol Opava, vedoucím trenérem Ing. Jiřím Lesákem, který má na starosti i členy SCM, bohužel zařazené až v Ostravě. Nejlepší členové Sportovní základny jako například Michal Balner, Jan Kudlička, Jakub Holuša, Marek Lukáš či Petr Vaněk odcházejí do Armádního střediska vrcholového sportu při Dukle Praha. Od roku 2002 je na Tyršově stadionu v Opavě položena nová umělá hmota zn. Durotan, propustný CONIPUR SP na 8 drahách oválu o délce 400m, nepropustný CONIPUR SW na zdvojeném sektoru dálky a trojskoku, zdvojeném sektoru skoku o tyči, zdvojeném sektoru pro skok vysoký a hod oštěpem. Areál má dokonce zdvojený sektor pro hod kladivem s novou klecí na vedlejší vrhačské ploše. Stadion má teď parametry i pro mezinárodní závody. Nabízíme soustředění pro zájemce na našem novém stadionu a přikládáme pár úspěšných momentů z historie oddílu.

      Jedním z rozhodujících činitelů pro vznik a založení organizované atletiky byl sokolský, dnešní Tyršův stadion. Počátek výstavby spadá do r.1923, kdy byla zakoupena pískovna a okolní pozemek o celkové rozloze  asi 30 000m2 . Pozemek si museli členové Sokola koupit za vlastní peníze a stavbu prováděli brigádnicky. Od začátku r.1923 bylo započato se zemními pracemi, které byly dokončeny na jaře 1925. Od tohoto momentu se začala pěstovat soustavněji atletika v sokolských jednotách v Opavě a v té době aktivní atlety Sokola reprezentovali M. Papoušek, J. Rumler, F. Hruška, F. Hrbáč, M. Pavlíček, později M. Beránek, O. Halečka, O. Vaněk, J. Tršpen, K. Zacha a další. Úspěchy opavské atletiky v meziválečném období vrcholí v r.1937, kdy do Opavy přesídlil čs. rekordman v desetiboji a v hodu oštěpem  M. Klásek, jehož zásluhou dosáhla opavská atletika mimořádné výkonnosti. Po válce na jaře r.1946 byl zřízen cvičitelským sborem  lehkoatletický oddíl při Sokole Opava. Předseda oddílu byl Otto Halečka až do roku 1966 a jeho zástupcem byl Jan Měch. Nejúspěšnější atlet byl tehdy Milan Švajgr za výkon na trati 1 000m 2:35,3 a na 1500m čas 4:04,2 , což byly tehdy župní rekordy sokolské župy Moravskoslezské a také Otto Halečka s výkony na tratích 400m časem 51,8 a na 800m časem 2.02.6 , které byly také tehdy novými župními rekordy. V roce 1947 byl nejlepší atlet oddílu MUDr. Miroslav Lesák se dvěma reprezentační starty proti Francii a Belgii. Obsadil ve skoku o tyči vždy 2.místa a župní rekord zlepšil na 375cm.. V roce 1948 i 1949 byl nejlepší v oddíle Milan Švajgr, mistr ČR na 1500m, který běžel na trati 5 000m dokonce čas 15:20.8 , čímž na M-ČR v Praze byl druhý za legendárním Emilem Zátopkem a zvítězil poté na závodech v Praze na 3 000m časem 8:42,8 a porazil olympijského vítěze Šveda Sjöstranda. Druhým nejlepším byl tehdy starší dorostenec Jiří Schenk (trenér Halečka) se 4 čs. rekordy. V roce 1950 se změnil název na Sokol KP Opava a konal se historický 1.ročník Velké ceny Opavy v hodu oštěpem za účasti 7 finských atletů. V roce 1951 byl hodnocen jako nejlepší atlet Čestmír Kodrle, který byl na  prvních místech v celostátních tabulkách v disciplinách: 500m, 800m a 400m přek. Na trati 500m  časem 1:04,8 vytvořil nový čs. rekord. V roce 1953 další změna názvu oddílu na Slavoj OSP Opava a celkové 4.místo Slavoje OSP Opava jako družstva v ČSR v mužích za ÚDA, ÚDRH a Sparta Praha Sokolovo. Hlavně se o to zasloužili Kodrle, Štefanov, dr. Lesák ,Wünsch, Otava, dr. Švajgr a Šnajdr. Nejlepší atletkou je v těch letech Věra Nopová-Švajgrová, první v tabulkách na 100m za čas 11,4. V roce 1955 na MU Polsko-Rumunsko-ČSR juniorů v Krakově a na MU ČSR-NDR v Praze startoval dorostenec Vojtek a junior Bek. Dr. Lesák zlepšil osobní rekord na kovové tyči do dálkařského písku před tribunou Tyršova stadionu až na výkon 396cm. Začala brigádnická oprava Tyršova stadiónu s ukončením na jaře 1956. Nejúspěšnější atlet oddílu byl Milan Skřont na 20km chůze, který se časem 1:47,47,2 zařadil mezi naše nejlepší chodce, byl zařazen do širšího reprezentačního družstva ČSR a v roce 1956 jel na OH v Melbourne. Jeho čas na 50km 4:17:58,8 je tehdy dokonce rekordem světovým na dráze. Vysoko jsou v celostátních tabulkách roku 1956 umístěni dorostenci Vojtek a Holas ve výšce a dálce. V roce 1958 byl nejúspěšnější Miloš Vojtek v hodu oštěpem a za výkon 72,24m byl 3.v tabulkách ČSR. V letech 1958 a 1959 postoupilo družstvo žákyň do finále Mistrovství republiky a skončilo vždy na druhém místě. Od roku 1959 je registrován další název Slezan Opava a v roce 1960 hodil Miloš Vojtek čs. rekord v oštěpu výkonem 75,32m. Od roku 1960 funguje Sportovní tréninková základna, ve které vedli trénink mládeže takoví trenéři jako Otta Halečka, Josef Heim, Kurt Drlík, Strnádek a Šnajdr. V roce 1962 byl nejlepší atlet výškař Jarda Burda výkonem 199cm a v roce 1964 přidal krajský rekord 204cm. Ing. Miloš Vojtek v oštěpu hodil 75,80m a na 110m přek. zaběhnutý škvárový čas 14,9 je také výborný. V roce 1966 se dokonce účastnil ME v Budapešti a obsadil 10.místo a svůj nejlepší výkon zlepšil až na 78,56m. V tomto roce družstvo mladších dorostenců postoupilo z krajského přeboru do finále M-ČSSR mladších dorostenců a skončilo druhé a v roce 1967 bylo dokonce ve Staré Boleslavi první. V roce 1967 byl nejúspěšnějším atletem sprinter Jan Slanina, který zaběhl 100m za 10,9s a předsedou oddílu se stal dr. Milan Švajgr, který tuto funkci vykonával až do roku 1971. V roce 1969 Vojtek ještě doléčoval zranění, v dorostu reprezentoval tehdy již sedmimetrový dálkař Vladimír Hanák a český rekord dorostenek v pětiboji dala Miluše Premusová. V roce 1970 překonal český rekord mladšího dorostu na 250m překážek hokejista Luděk Vojáček. V tomto roce družstvo mladších dorostenců i s Vojáčkem postoupilo z krajského přeboru do finále M-ČSSR mladších dorostenců a skončilo na domácím stadionu druhé  Toto družstvo vedené Ottou Halečkou a dr. Lesákem postoupilo i letech 1972 a 1973 do finále M-ČSSR starších dorostenců a skončilo nejprve čtvrté a pak druhé Na mezistátním utkání juniorů v roce 1971 reprezentoval Vladimír Hanák v dálce výkonem 720cm i v trojskoku výkonem 14,49m a také sprinterka Krista Jarošová, která překonala navíc rekord ČSSR ve sprinterském trojboji mladších dorostenek.

1972 - 1993

  Od roku 1972 byl předsedou oddílu Jiří Honajzer a z atletů nejlepší tyčkař Jiří Lesák překonal v sedmnácti letech rekord ČSSR dorostu výkonem 442cm, navíc reprezentoval na MU dorostu ve Stockholmu. Začaly fungovat atletické Sportovní třídy na ZDŠ B. Němcové pod vedením Otty Halečky. Roku 1973 byl konán 1.ročník tradičního halového mítinku ve výšce a v tyči Slezská laťka, na reprezentaci juniorů dosáhl dálkař Zdeněk Mazur a tyčkař Jiří Lesák, který za reprezentační družstvo juniorů startoval i v roce 1974. Muži postoupili v národní lize družstev až do kvalifikace o celostátní ligu v Jablonci. Od roku 1975 fungovalo v Opavě středisko TSM pod vedením trenérů Švrčuly a Bédi Holase, vyrostli zde takoví atleti jako Jirka Sýkora, Laďa Černý či Franta Břečka. V letech 1975 a 1976 postoupilo do finále M-ČSSR družstvo starších dorostenců a skončilo nejprve v Třinci šesté a pak v Opavě třetí. Mladší dorostenky byly čtvrté. V roce 1976 překonal čs. rekord juniorů na 1500m překážek Vladimír Černý a reprezentoval za družstvo juniorů společně s Frantou Břečkou, který běžel 400m př. Na Velké ceně Opavy v roce 1976 hodila Helena Fibingerová na Tyršově stadionu v Opavě světový rekord ve vrhu koulí žen 21,99m. Od roku 1978 je předsedou oddílu Milan Neoral. Na Mistrovství republiky v dorostu získali medaile budoucí výborní atleti na 200m Petr Břečka, ve víceboji Radek Přibyla, tyčkaři Franta Groda a Milan Vacula, trojskokani Miroslav Mařádek a Zdeněk Přibyla. V roce 1979 reprezentoval ČSSR Petr Břečka ve štafetě 4x400m a zaběhli juniorský československý rekord. Prosazovat se začal Jirka Sýkora, který exceloval na OH v Moskvě roku 1980 devátým místem na 5000m časem 13:25,0min a rekordem na trati 10 000m časem 28:18,9min. Na OH v Moskvě běžel také odchovanec Franta Břečka 200m a štafetu 4x400m. Petr Břečka se v roce 1980 podílel na juniorském rekordu ve štafetě 4x400m a reprezentoval juniory i na 400m. Od roku 1981 je předsedou oddílu Ing. Jiří Štindl a reprezentoval Jirka Sýkora v EP a juniorští čtvrtkaři Zdeněk Hájek a Petr Břečka. V tomto roce družstvo starších dorostenců postoupilo z krajského přeboru do finále Mistrovství Československa a skončilo v Banské Bystrici druhé. V roce 1981 družstvo mladších dorostenek skončilo podobně ve finále páté. V roce 1982 reprezentoval Jirka Sýkora ČSSR v krosu, na silnici i na dráze a Roman Funk kromě juniorské reprezentace zaběhl čs. rekord na trati 200m v hale časem 23,33s. Na medaile při Mistrovství ČSSR dosáhli i Miloš Holuša v chůzi a vytrvalec Ladislav Král. V roce 1985 reprezentoval ČSSR za juniory v trojskoku Libor Moravec výkonem 14,45m. V tomto roce družstvo mladších dorostenců postoupilo z krajského přeboru do finále Mistrovství Československa a skončilo třetí.

     Od roku 1986 byl předsedou oddílu Ing. Jiří Tichý a nejúspěšnějším trenérem i v dalších letech byl Karel Jedlička. V roce 1987 na Mistrovství republiky mládeže získali medaile budoucí výborní atleti vytrvalec Petr Gebel či Petr Mikeska, trojskokan Luboš Kummer, tyčkaři Aleš Kremser a Petr Valeček. V roce 1988 reprezentoval ČSSR na 3000m překážek za juniory jen Petr Gebel časem 9:25,09min. V roce 1989 byl mistrem republiky mužů na 20km chůze Jirka Malysa. V roce 1990 reprezentovali na MU ČSFR-Maďarsko-Řecko dorostu do 17 let v Řecku na trati 2000m př. Tomáš Valušek za čas 6:11,14min. druhým místem a třetím místem Zbyněk Tesař časem 6:13,09min. V tomto roce postoupilo do finále M-ČR družstvo starších dorostenců a skončilo na Slavii páté. Mladší dorostenky s družstvem byly ve finále čtvrté. Družstvo mužů v roce 1991 postoupilo do kvalifikace o celostátní ligu, reprezentoval chodec Jiří Malysa a v Budapešti dorostenka Gabriela Hnílková na trati 3000m. Na mistrovství republiky mužů v hale získal bronzovou medaili Luboš Kummer výborným výkonem 15,45m. V roce 1992 byl na rok předsedou oddílu MUDr. Miroslav Lesák a od roku 1993 po problematické opakované volbě výboru se stal předsedou oddílu Karel Jedlička. V tomto roce postoupilo do finále M-ČR družstvo starších žáků a žákyň. Žáci byli v Jablonci třetí a dívky druhé. Družstvo mužů opět vyhrálo moravskou skupinu, bylo v celostátním finále NL a v roce 1993 se po rozdělení ligy bez slovenských družstev dostalo do extraligové soutěže pro rok 1994. Nejlépe bodoval v družstvu Luboš Kummer a vedoucím družstva byl Libor Moravec. Reprezentoval opět Jirka Malysa a Gabriela Hnilková. V roce 1993 družstvo mladších dorostenců skončilo ve finále M-ČR v Jablonci čtvrté, družstvo žáků bylo ve Vítkovicích druhé. Mladší žáci i žákyně vyhráli Přebor Moravy družstev. V roce 1994 překonal Jirka Malysa rekord na 5000m chůze v hale a vyhrál také mistrovský titul v chůzi v hale mezi muži. Reprezentovali ještě za dorost sprinter Jaroslav Levay na 100m i 200m, Roman Hradil v oštěpu a Gabriela Hnilková v EP, PMEZ, na MU ve Švýcarsku i na Mistrovství světa juniorek v běhu do vrchu. V extralize skončilo družstvo sedmé před poslední Slavií Praha, v roce 1995 ovšem bohužel družstvo mužů o pár bodů skončilo poslední a sestoupilo z extraligy. V roce 1994 družstvo starších žáků skončilo ve finále M-ČR druhé a žákyně byly páté.

1994 - 2005

     Položení DUROTANU na skokanském sektoru tyče a dálky bylo realizováno z finančních prostředků sokolské župy Moravskoslezské, pod kterou spadá od roku 1994 Tělocvičná jednota Sokol Opava. Pamětním zápisem z 28.4.1994 za přítomnosti náčelníka sportů ČOS, Jaroslava Víta, za Českou obec sokolskou, za atletický oddíl TJ Slezanu Opava to podepsal Karel Jedlička, vedoucí oddílu a Bedřich Holas vedoucí trenér, za TJ Sokol Opava Vladimír Černý, starosta, ing. Ivan Zvolský, vzdělavatel, JUDr. Milan Švajgr a Otto Halečka, potvrdili tak spontánní zájem Sokola o atletický oddíl a zájem drtivé většiny atletického oddílu Slezanu o vstup do Sokola. Do roku 1995 vstupuje opavská atletika po delší době opět rozdělena. Atletický oddíl při Tělocvičné jednotě Sokol Opava, pod Českou obcí sokolskou, navazuje historicky na r.1946, kdy byl Ottou Halečkou, první atletický oddíl pod Sokolem Opava založen. Atletický oddíl při TJ Slezan Opava se skupinou atletů kolem Miroslava Mařádka pokračuje nadále v činnosti pod ČSTV. Oba oddíly jsou přihlášeny do ČASu. Není to první v historii rozdělení opavské  atletiky. Vzpomeňme existenci atletiky v Hlučíně, převážně ženských složek při Ostroji Opava a Sokola  Kateřinky. Mužských složek pak při Sokole Kylešovice. Nejlepší atleti Sokola Opava v roce 1995 byli Marek Hemzal - starší  žák se ziskem 4 medailí z M-ČR a Petr Szalacsi – závodník s 2.místem v  M-ČR tělesně postižených. V roce 1996 reprezentoval Českou republiku na EP v trojskoku Roman Hudeczek pěkným čtvrtým místem výkonem 15,52m a v MU juniorů Jiří Kožiol v běhu na 800m. Od roku 1996 vede oddíl atletiky Dr. Milan Vaculčík. Družstvo starších i mladších žáků vedl Jan Škrabal a po vítězství družstva ve finále MaS končí družstvo v České republice na 2.místě. Mladší žáci i žákyně vyhráli Přebor Moravy. Starší žák Petr Železnov jako žák ST a odchovanec ST při ZŠ Englišova vybojoval celkem 9 medailí na M-ČR a z toho 2 zlaté, což se v  průběhu jedné sezóny v historii opavské atletiky ještě nikomu nepodařilo. Škoda, že se s takovým talentem nedokázal prosadit i ve starších kategoriích. V průběhu roku 1996 byla realizována 3.etapa  rekonstrukce Tyršova stadionu v Opavě. Z investic ČOS Praha byl položen DUROTAN na zbývající sektory skoku  vysokého a hodu oštěpem. V roce 1997 reprezentoval ČR Karel David 32.místem v maratónu na MS v Aténách, v kategorii dorostu Petr Železnov v dálce a Eva Follnerová na 200m, v kategorii juniorů Jiří Kožiol na trati 400m. Od roku 1998 se stala předsedkyní oddílu atletiky Marta Kovářová po rezignaci dr. Vaculčíka a v juniorské reprezentaci na 4x100m byla jen Eva Follnerová. Družstvo starších žáků vyhrálo Mistrovství ČR. V roce 1999 se dostali do reprezentačních družstev dorostenci Petra Kaňoková v oštěpu, dálkař Lukáš Milo, Miroslav Kubánek na 110m př a tyčkař Dominik Špiláček, mezi juniory to byli Eva Follnerová na 400m a Marek Žáček v kouli. Družstvo žákyň vyhrálo M-ČR družstev a žáci skončili na druhém místě. Za družstva startovali převážně žáci ST atletiky při ZŠ Englišova.

      Do funkce starosty tělocvičné jednoty Sokola Opava v roce 2000, pro vážnou nemoc Dr. Milana Vaculčíka, byl kooptován Bedřich Holas. Reprezentovali na MU dorostenců a dorostenek Francie-Německo-Španělsko-ČR v Saint Jean de Luz: Lukáš Milo na 200m, Jiří Jančura na 2000m př., Jan Roman na 100m, Špiláček Dominik v tyči a Melichaříková Taťána v kouli. Družstvo dorostenců bylo druhé na M-ČR, žákyně byly čtvrté a družstvo ml. žákyň vyhrálo Mistrovství Moravy. Největší akcí na Tyršově stadionu v roce 2000 byl župní Sokolský slet. Pěkné, ale silně větrné počasí opět připomnělo nutnost položení umělé hmoty na oválu Tyršova stadionu. Cvičenci i diváci měli plné oči prachu z devastované škvárové  dráhy. Rok 2001 je rokem celkové rekonstrukce, nejen oválu a sektorů Tyršova stadionu, ale rekonstrukce zasáhla i do hlavní tribuny a bočních svahů. Z důvodu nenarušení statiky základů tělocvičny na TS se osmá dráha položila před stávající první škvárovou dráhu, místo pilinové dráhy na rovince u tělocvičny, touto úpravou narostla cílová rovinka o rozměr dvou atletických drah před hlavním hledištěm. Také zemní úprava zasáhla svahy v zatáčkách do svahů TS. Hlavní hlediště bylo potřeba zpevnit opěrnou zídkou z betonových prefabrikátů po celé vzdálenosti cílové rovinky. Bylo nutno postavit nad zídku nové bezpečnostní zábradlí. Cíl první dráhy po úpravě se posunul směrem k jižnímu svahu TS a velkým kladem tohoto zásahu bylo uvolnění prostoru před dráhou cílové rovinky pro položení nových zdvojených sektorů skoku dalekého, trojskoku a skoku o tyči. Oddíl atletiky při TJ Sokol Opava měl v roce 2001 celkem 349 evidovaných členů, z toho 265 registrovaných sportovců. Starostou TJ Sokola Opava byl Bedřich Holas, který byl také vedoucím trenérem Sportovní základny mládeže v atletice při OS ČOS Praha, kde působil jako předseda komise atletiky při OS ČOS. V průběhu roku postupně předával funkci ved. trenéra SZM při TJ Sokola Opava Ing. Jiřímu Lesákovi. Důvodem byl odchod po důchodu. Na MU dorostenců a dorostenek do 17 let reprezentovala v utkání ČR-Maďarsko  Melichaříková Taťána v kouli. Družstvo mužů skončilo šesté v II. lize a ženy postoupily do I. NL. V družstvech mládeže jsme měli oproti tomu vynikající úspěchy na Mistrovství ČR: junioři osmí, dorostenky páté, dorostenci druzí, žákyně první a žáci druzí. Mladší žáci i žákyně na Moravě skončili druzí. V roce 2002 reprezentoval na MU do 22 let Michal Balner a Zuzana Hrůzová v tyči. Na MU žactva Jan Kudlička v tyči, Václav Modrovič v dálce a ve výšce, Zuzana Málková na 800m a Ivana Vaculová v oštěpu. V družstvech muži postoupili do I.NL a opět vynikající úspěchy mládeže: žáci první, žákyně druhé, dorostenky čtvrté, dorostenci sedmí a junioři osmí. Dne 11.července 2002 byla kolaudací dokončena rekonstrukce dráhy Tyršova stadionu za celkovou sumu 12 miliónů Kč, která se splácela nájmem dráhy školami a prodejem okolních pozemků. Na dovybavení TS byly následně sehnány od poslanců sněmovny další 4 mil. Kč na výstavbu skladu, nákup elektročasomíry Sprinter-Omega, nové sady překážek, doskočiště na skok vysoký a skok o tyči, startovních bloků a větroměru. V roce 2003 se projevily první větší úspěchy na mezinárodní scéně: Václav Ciminga byl desátý na Mistrovství světa do 17 let v kanadském městě Sherbrooke výkonem 695cm, na MU dorostenců a dorostenek do 17 let v Nitře byl Ciminga druhý v dálce a Riemel Pavel pátý v tyči, na MU juniorů a juniorek do 19 let v Chorvatsku byl na 5.místě Böhm Jakub v tyči. Mezi žáky vynikli na MU v Trnavě Jan Kudlička vítěz tyče a dálky, také Zuzana Málková vyhrála 800m a Kateřina Musilová byla třetí na trati 1500m. V družstvech muži opět sestoupili do II.NL a vynikající byla opět družstva mládeže ve finále M-ČR : žáci vyhráli, dorostenky byly druhé, junioři třetí a žákyně čtvrté. Mladší žákyně na Moravě vyhráli a ml. žáci byli druzí.

   Do funkce starosty T. J. Sokol Opava byl v roce 2004 na Valné hromadě zvolen  br. Bartík Vladimír, místostarostou se stal bratr Ing. Duda Čestmír (pozdější starosta) a jednatelkou byla zvolena ses. Kovářová Marta. Na MU dorostenců a dorostenek do 17 let v Litomyšli ČR-Maďarsko-Slovensko vyhrál 2000m př. Jakub Holuša, tyč Jan Kudlička a třetí na 800m byla Zuzana Málková. Mezi žáky vynikli v reprezentaci Petr Vaněk a Lucie Ondraschková. Mezi mládežnickými družstvy se nejvíce prosadili žáci jasným vítězstvím.

   V roce 2005 byly největšími úspěchy 2 starty našich atletů na Mistrovství 17-letých a 1 atleta ve štafetě na Mistrovství Evropy juniorů. Na MS-17 skončil Jan Kudlička na 6.mstě a Jakub Holuša na 8.místě. Petr Vaněk v reprezentační štafetě juniorů na ME skončil na 11.místě. Na mezistátním utkání dorostu reprezentovali úspěšně Českou republiku Kudlička, Holuša Jakub, Holuša Lukáš, Hudeczek a Vaněk. Kromě individuálních úspěchů se na M-ČR do finálové soutěže probojovala čtyři družstva. Nejúspěšnější byli starší žáci, kteří zvítězili v Břeclavi. Starší žákyně  skončily o jeden bod na čtvrtém místě.  Dorostenky skončily ve finále M-ČR na 6.místě a  dorostenci ve finále M-ČR překvapivě zvítězili nad favority ze Sportovních škol Plzně, Pardubic a Jablonce. Ženy skončily v I. NL na 7.místě a muži skončili v II. NL na 2.místě.

2006 - 2008

   Největším úspěchem v roce 2006 byla účast 2 atletů na Mistrovství světa 19-letých juniorů a 1 atleta na Evropském poháru družstev mužů v Praze. Na MSJ v Pekingu v konkurenci atletů ze 182 zemí skončil Jan Kudlička na 5.místě v tyči výkonem 530cm, což je jeho osobní rekord a dopadl nejlépe z celé české výpravy. Díky tomu byl na podzim vyhlášen v anketě Českého atletického svazu nejlepším atletickým juniorem roku. Svěřenec Jardy Korbela 17-letý sprinter Petr Vaněk zaběhl v rozběhu na 400m nejlepší letošní čas 47.98s, což bylo 30.místo. Dále běžel v reprezentační štafetě juniorů 4x400m, kde zaběhlo družstvo český rekord juniorů časem 3:08,69 a skončilo na 11.místě celkově. Po MSJ zaběhl Petr Vaněk na lize v Opavě český rekord na 400m dorostu časem 47.66s.  Jakub Holuša reprezentoval ČR v I. lize Evropského poháru dospělých v Praze 17.června a na trati 3000m přek. doběhl na 6.místě v čase 9:05,92. Na Světové gymnaziádě 17-letých atletů v řecké Soluni 1.7.2006 získali atleti Sokola Opava dvě bronzové medaile: Lucie Ondraschková v dálce výkonem 611cm a Petr Vaněk na 400m. Na mezistátním utkání juniorů reprezentovali úspěšně Českou republiku Jan Kudlička a Holuša Jakub, který reprezentoval rovněž na mezistátním utkání do 22 let. Na mezistátním utkání žactva ČR-Slovensko reprezentovali oštěpař Čermák, vytrvalci Sýkora a Hlávka, oštěpařka Pecháčková, v tyči Kozelková a Šimeček. Petra Kozelková překonala v této sezóně již letitý český rekord žákyň ve skoku o tyči dokonce třikrát až na výkon 361cm, kterým se na dlouhé roky zapsala do rekordních tabulek ČAS. Tradičně jsme uspěli i v soutěžích družstev. Družstvo žen se udrželo v I.NL a družstvo mužů po dvou  letech opět postoupilo do I.NL. Na Mistrovství ČR mládežnických družstev se do finálové soutěže probojovala obě družstva žactva, dále družstvo dorostenek a juniorů. Nejúspěšnější byli vítězní junioři a starší žáci, oslabené dorostenky skončili na 5.místě. Starší žákyně vybojovaly šesté místě. Družstvo juniorů Sokola Opava se tedy probojovalo poprvé pro rok 2007 do Evropského poháru klubových družstev juniorů jako zástupce ČR.

  Po výborných výkonech Jana Kudličky v začátku sezóny 2007, kdy překonal rekord malé opavské tělocvičny 521cm z 12 kroků a také rekord otrokovické haly, překvapivě lehce překonal 9 let starý Ptáčkův český rekord juniorů. Posunul jej poprvé už v bratislavské hale o pouhý jeden centimetr na hodnotu 541 cm , následně v Praze skočil 543cm a v sedmiboji juniorů vyhrál M-ČR v novém českém rekordu 5761 bodů. Jakub Holuša, kterého vedl trenér Škrabal, reprezentoval ČR v červnu 2007 na Evropském poháru družstev ve Finsku, kde běžel 1500m a skončil na třetím místě výkonem 3:57,20 min. Jan Kudlička bojoval s evropskou juniorskou špičkou v tyči 23.června na mítinku v Mannheimu, kde vyhrál výkonem 540cm. Vrcholem letní sezóny 2007 bylo Mistrovství Evropy juniorů v holandském Hengelo, kam se nominovali čtyři opavští atleti Jan Kudlička v tyči, Jakub Holuša na 3000m překážek, Petr Vaněk na štafetu 4x400m a Lucie Ondraschková v dálce. Fantastickým finišem zvítězil Jakub Holuša na steeple časem 8:50.30 min a zaznamenal tak historický úspěch opavských atletů. Petr Vaněk byl devátý jako člen štafety 4x400m a v individuálním závodě na 400m skončil 14. časem 48.59 sek. Lucie Ondraschková byla 15. v dálce výkonem 575cm a zklamal Jan Kudlička, když podcenil základní výšku v kvalifikaci a skončil bez výkonu. Pokoušel se čtyřikrát o limit na MS dospělých v Osace. Stačilo skočit 561cm, což byl český juniorský rekord a skočil jej až na lize v Břeclavi 25.srpna , týden po termínu. Tímto výkonem se dostal do čela světových juniorských tabulek roku 2007. Dalším vrcholem léta bylo Mistrovství světa 17-letých atletů v Ostravě. Z atletů Sokola Opava uspěl Radovan Komár v oštěpu, kdy výkonem 67.03m o 3.5m překonal svůj osobní rekord a skončil třináctý. Markéta Smoleňová skončila v kouli na 21.místě výkonem 12.36m. Petře Kozelkové k limitu v tyči chybělo jen 5cm. V soutěžích družstev máme rovněž úspěšnou bilanci. Družstvo juniorů Sokola Opava vyhrálo skupinu C Evropského poháru klubových družstev juniorů. Třináct prvních míst a tři druhá místa v jednotlivých disciplínách pomohlo našim barvám zvítězit v Tampere o 32 bodů před mistrem Lotyšska. Opavští junioři dokázali pak na konci sezóny ve finále M-ČR družstev na domácí půdě po dramatickém boji obhájit vítězství z loňského roku. Nasbírali 189 bodů a o sedmadvacet bodů porazili mladé atlety z pražské Slavie. Kladenský stadion Sletiště hostil 6.10. další z finálových národních šampionátů družstev a dorostenci vybojovali 5.místo. Z dorostenek byly nejúspěšnější vítkovické naděje. Tým dorostenek z Vítkovic dal dohromady 194.5 bodu, se 189 body byly druhé dívky z Opavy, o pouhých sedm bodů hůře skončily domácí dorostenky. Finále MČR družstev v kategorii žáků  proběhlo v Liberci. Zlaté medaile tedy po roce putují v kategorii žáků opět do Opavy s jasnou převahou 55 bodů. Členská základny činí ke konci roku 2007 v našem oddíle 747 členů a máme v soutěžích 12 družstev. Registrovaných atletů u ČAS je celkem 447.

   Rok 2008 začal velmi úspěšně - Jakub Holuša reprezentoval ČR na halovém Mistrovství světa ve Valencii, kde na trati 800m doběhl na 24.místě v čase 1:51.09. Jakub , kterého od žactva vede trenér Škrabal, reprezentoval v letní sezóně ČR na Evropském poháru družstev v I. lize Evropského poháru dospělých na trati 800m a doběhl na 2.místě časem 1:52.34. Jeho největším úspěchem byl limit na OH na dvě trati: na 1500m časem 3:41.48 a na 800 m časem 1:46.15, zaběhnutým na Zlaté lize v Berlíně. Zvolil si trať 800m. Mezi 61 účastníky rozběhů na OH měl 45.čas ve startovní listině a ve svém rozběhu byl tímto časem na startovní listině jako šestý. Rozběh byl hodně silný, ale běželo se takticky na finiš a Jakub vybojoval pěkné 3.místo v rozběhu v čase 1:48.19min., což znamenalo celkově 41.místo. Jan Kudlička hned po přestupu do Dukly Praha skončil ve finále tyče na OH na 10.místě. Což je po Tomáškovi nejlepší úspěch historie našich tyčkařů. Velkým úspěchem byla účast Nely Zabloudilové na paraolympiádě v Pekingu, kde skončila třináctá výkonem 8.95m v kouli kategorie Spastic-handicap. Na Mistrovství světa juniorů v polském Bydgoszczi se úspěšně předvedli i dva naši mladí atleti Petr Vaněk a Lucka Ondraschková. Vynikajícího výkonu dosáhl zejména čtvrtkař Petr Vaněk, který se nezalekl tvrdé konkurence a v nejdůležitějším závodě sezóny zaběhl trať 400m v druhém nejlepším výkonu sezóny 47.22 sek. Jen těsně o 9 setin sekundy uniklo Petrovi finále a skončil tak na pěkném 10.místě. Na mezistátním utkání do 22 let CZE-FRA-ESP-GB ve Francii na trati 400m skončil Petr na 4.místě výkonem 47.72 sek. Lucie Ondraschková na Mistrovství světa juniorů v Bydgoszczi vybojovala pěkné 17.místo výkonem 5165 bodů.   Atletické družstvo juniorů přivezlo zlatý pohár za vítězství v Evropském poháru juniorských klubových družstev skupiny B. Závody se konaly v sobotu 20.září 2008 za krásného slunečného počasí na atletickém univerzitním stadionu Courtemanche ve francouzském Rennes za účasti 310 atletů z 11 zemí Evropy. Na Mistrovství ČR mládežnických družstev se do finálové soutěže probojovalo pět družstev, což je nejvíce v historii. Z pěti družstev ve finále získali atleti a atletky Sokola Opava jednu zlatou v žactvu, dvě stříbrné v kategoriích juniorů a dorostenců, žákyně byly páté a družstvo dorostenek bylo těsně šesté. Starší žáci v Hradci Králové již poosmé zvítězili a tentokrát o 32 bodů před žáky Mostu. Junioři oslabení absencemi zraněných skončili po velkém boji v pražském Edenu na 2.místě o 10 bodů za domácí Slavií.  Do soutěže družstev mužů a žen byly přihlášeny dva celky Sokola Opava. Ženy skončily v I.NL na 3.místě a muži skončili v  I. NL na 5.místě. V ligovém družstvu mužů byl nejlepším mužem Jan Kudlička, který získal celkově 90,5 bodů pro družstvo. Sezónu jsme zakončili tradičně Moravskou veteraniádou 11.října 2008 za účasti 80 veteránů z Moravy a ze Slovenska. Domácí veteráni Josef Řepík ve věku 78 let a Milan Ejem ve věku 75 let se účastní všech domácích závodů i Mistrovství ČR veteránů.

2009 - 2010

        Největším úspěchem v roce 2009 byla účast Lucie Ondraschkové na Evropském poháru družstev v sedmiboji ve španělské Zaragoze, kde úspěšně reprezentovala druhým místem družstva České republiky v těžké mezinárodní konkurenci. Filip Jalový na Mistrovství Evropy v přespolním běhu 13. 12. 2009 v Dublinu obsadil 83. místo na běžecké trati o délce 6039m v čase 20:48 minut. Na mezistátním utkání juniorů Česká republika-Slovinsko-Chorvatsko-Maďarsko 4.7. v Uherském Hradišti reprezentoval úspěšně druhým místem na 1500m Filip Jalový, na 3000m byla Karolina Holušová čtvrtá a v oštěpu byl Filip Čermák druhý a Radovan Komár čtvrtý. Na mezistátním utkání dorostu Česká republika-Chorvatsko-Slovensko-Maďarsko 13.6. v Nitře reprezentovali dva naši atleti: Ondřej Honka byl druhý ve skoku o tyči a Lukáš Halaj čtvrtý na 800m. Na mezistátním utkání žactva Česká republika-Slovensko 18.září v Dubnici jsme měli tři zástupce: Filip Veselouš byl třetí v chůzi, Veronika Kleslová byla třetí v oštěpu a Lucie Kukelková byla druhá v disku a kladivu. Radovan Komár splnil pěkným výkonem 66.96m v oštěpu limit EAA na Evropský šampionát juniorů, reprezentoval na mezistátním utkání juniorů, ale pro zranění lokte nedokončil sezónu. Tradičně jsme uspěli i v soutěžích družstev. Naši junioři vyhráli v Pardubicích Mistrovství republiky družstev pod vedením trenéra Jaromíra Korbela a získali zpět mistrovský titul, který loni o pár bodů prohráli s pražskou Slavií. Čtyři další mládežnická družstva bojovala v kategoriích dorostu a žactva o mistrovské tituly družstev. Na Mistrovství ČR dorostenců v Táboře vybojovalo družstvo jen v 17 atletech, oslabené o posily do juniorů, pěkné 5. místo. Tábor hostil nejlepší družstva dorostenek a děvčata v barvách Sokola Opava vybojovaly 4.místo jen těsně za medailemi. Také žáci vybojovali na Mistrovství ČR družstev 15-letých žáků v Břeclavi 4.místo. Ženy skončily v I.NL na 1.místě a muži skončili v  I.NL na 3.místě. Ligové družstvo žen postoupilo do baráže o extraligu, kde skončilo na 5.místě jen o 14 bodů za postupovou pozicí. Nejlepší v bodování byla Lucie Ondraschková, která získala celkově 90,5 bodů pro družstvo.

          Největším úspěchem v roce 2010 byla účast účast Ondřeje Honky na Olympijských hrách 17-letých dorostenců v Singapuru, kde v konkurenci atletů ze 182 zemí skončil ve skoku o tyči na 10.místě výkonem 460cm a  reprezentoval ČR na mezistátním utkání dorostu s Maďarskem, kde vyhrál rovněž výkonem 460cm. Na mezistátním utkání juniorů ČR-Chorvatsko-Slovinsko-Maďarsko obsadil Lukáš Kunc v trojskoku a Marek Lukáš v oštěpu druhé místo, pátý byl v běhu na 800m Lukáš Halaj. Na mezistátním utkání žactva ČR-Slovensko reprezentovali naši republiku Filip Veselouš, Pavla Kuklová, Jiří Skalka a Vendula Hluchá. V sobotu 18.září se zúčastnilo atletické družstvo juniorů Sokola Opava naší vrcholné akce sezóny Evropského poháru juniorských družstev v polské Bydgoszczi - A-skupina. Čtvrté místo družstva mezi evropskou elitou devatenáctiletých atletů je největším historickým úspěchem opavských atletů v soutěži družstev. Z 22 opavských atletů byl v bilanci jednotlivců nejlepším výkonem osobní i oddílový rekord oštěpaře Lukáše Marka 67,06 metru, kterým se svěřenec trenéra Heima umístil na prvním místě. Na třetím místě byl v dálce a v trojskoku Lukáš Kunc, svěřenec trenéra Kummera a v tyči byl rovněž na  třetím místě teprve sedmnáctiletý Ondřej Honka. V atletické lize mužů skončilo družstvo na plánovaném třetí místě. Družstvo žen skončilo ve stejné soutěži na pátém místě. Mládežnické družstvo juniorů v Olomouci skončilo na druhém místě se 253 body za cizinci posíleným Turnovem s 301 body. Další družstvo pražské Slavie získalo méně než polovinu bodů a to pouze 133 bodů. Družstva dorostenců a dorostenek bojovala v Českých Budějovicích. Dorostenci oslabení o část nejlepších atletů, kteří posílili juniory, skončili na pátém místě a družstvo dorostenek skončilo na sedmém místě. Družstva starších žáků a žákyň bojovala o mistrovské tituly na Kladně. Starší žáci skončili jen těsně druzí se 187 body za domácím Kladnem s 201 body. I družstva mladších žáků měla svůj vrchol sezóny v Hodoníně a to Mistrovství Moravy družstev třináctiletých atletů. Obě družstva Sokola Opava mladších žáků i mladších žákyň zvítězila a potvrdila tak tradiční skvělou bilanci opavských atletů na soutěžích družstev. Tradičně jsme uspořádali Moravskou veteraniádou 11. září 2010 za účasti 40 veteránů z Moravy a ze Slovenska. Z toho počtu jich bylo 14 starších 60 let, takže i veteránům se na Tyršově stadionu daří. Mistrovství Evropy veteránů v maďarské Nyiregyháze 15.-24.7.2010 se zúčastnili úspěšně dva tyčkaři Sokola Opava. Jiří Lesák byl třetí v kategorii 55-letých výkonem 320cm a Roman Vajda byl čtvrtý v kategorii 40-letých výkonem 370cm. Domácí veteráni Josef Řepík ve věku 78 let a Milan Ejem ve věku 75 let se zúčastnili Mistrovství ČR veteránů v Třebíči. Josef Řepík skončil na 21.místě v běhu na 200m a Milan Ejem vybojoval na trati 400m desáté místo. Pravidelný trénink i v tomto požehnaném věku jim prospívá a překvapivě překypují vitalitou.

     Rekonstrukce zchátralé budovy tělocvičny na Tyršově stadionu za 40 miliónů Kč, přes odpor bývalého vlastníka pana Mařádka, hodně pomohla opavské atletice. Díky podpoře vedení Magistrátu, který halu převzal jako nový vlastník, se podařilo dokončit akci v souladu s projektem i s požadavky atletů Sokola Opava a provedla ji firma Slezské stavby od listopadu 2010 do dubna 2011. Ve staré hale postavené v padesátých letech v akci Z vznikla nová šedesátimetrová rovinka, doskočiště pro skok daleký a zabudována byla nová zasouvací skříňka pro skok o tyči i s novým doskočištěm na rovince. Díky povrchu CONIPUR na celé ploše haly se hodně zlepšily možnosti pro trénink skoků, vrhů a sprintu. Atleti tak mají konečně důstojný stánek nejen pro trénink v zimě, ale i šatny pro letní akce na Tyršově stadionu, kdy hala slouží jako zázemí a prostor pro rozcvičení atletů před závody.

2011 - 2013

    Největším sportovním úspěchem v roce 2011 byla účast Patrika Schindlera na mezistátním utkání juniorů  ČR-Chorvatsko-Slovinsko-Maďarsko, kde skončil v překážkovém běhu na 400m na 2.místě. Na dalším mezistátním utkání juniorů se Slovenskem, Maďarskem a Polskem v Kolíně obsadil David Bělica v dálce druhé místo, třetí byl v běhu na 1500m Jan Sýkora. Pátý a šestý v tyči byl Michal Stuchlík a Ondřej Kratochvíl. Mezi dívkami na mezistátním utkání byla šestá v disku odchovankyně Sokola Pavla Kuklová a v kouli Lucie Kukelková. Na mezistátním utkání žactva ČR-Maďarsko-Slovensko v říjnu reprezentoval naši republiku Tomáš Moša a Jakub Rusek. Uspořádali jsme poprvé a ne naposled exhibiční mítink ve skoku o tyči na Dolním náměstí v Opavě 4.srpna za účasti tyčkařské špičky České republiky, Polska i Slovenska, na kterém jsme široké veřejnosti předvedli výsledky naší práce. Název Atletický cirkus vymyslel Bedřich Holas. Na mítinku bylo za hojné účasti diváků možno vidět naše v současné době nejlepší tyčkaře Michala Balnera a Jana Kudličku, odchovance Sokola Opava, kteří patří mezi evropskou a světovou špičku. Tradičně jsme uspěli v roce 2011 i v soutěžích družstev. V I. atletické lize mužů i žen vyhrála poprvé v historii obě družstva dospělých s jasným náskokem své moravské skupiny. V sobotu 17. září se zúčastnilo atletické družstvo juniorů Sokola Opava v A-skupině Evropského poháru klubových družstev a skončilo na 4. místě. Z opavských atletů byl v bilanci jednotlivců nejlepším výkonem osobní i oddílový rekord Ondřeje Honky na trati 110m překážek, kterým se svěřenec trenéra Lesáka umístil na prvním místě a navíc byl druhý jen na pokusy ve skoku o tyči. Druhé místo vybojoval na trati 400m překážek Patrik Schindler. V sobotu 1. 10. a 8. 10.2011 vrcholila atletická sezóna finálovými soutěžemi mládežnických družstev na nejvyšší celostátní úrovni. Sokol Opava byl zastoupen družstvy v kategorii juniorů, dorostenek, žáků a žákyň. Největší pozornost se soustředila na družstvo juniorů ve Vítkovicích, které po velkém boji s Turnovem a Slávií skončilo na prvním místě. Družstvo dorostenek bojovalo v Praze a skončilo na osmém místě. Družstvo žáků zvítězilo jasně ve finálovém kole ve Staré Boleslavi a družstvo žákyň bylo šesté.

  V roce 2012 se družstvo juniorů opět probojovalo do A-skupiny Evropského poháru klubových družstev juniorů v atletice  a 15.září ve slovinské Lublani si družstvo po bojovném výkonu vybojovalo mezi evropskou elitou pěkné šesté místo a zajistilo pro Českou republiku účast i v dalším ročníku této soutěže. V bodování družstev zvítězil mistr Velké Británie Shaftesbury Barnet Harriers se 110 body před mistrem Turecka Enka Spor Kulubu Dernegi se 105 body, dále skončil loňský vítěz mistr Španělska Playas de Castellon se 104 body, na čtvrtém místě byl domácí AD Mass Lublaň s 81 body, stejně bodů měl pátý mistr Litvy Nike Klapeida a šestý Sokol Opava získal 76 bodů. Čili více bodů než v loňském roce. Za Opavou skončil mistr Itálie Flamme Gialle Simoni s 66 body a poslední byl mistr Srbska AC Novi Beograd se ziskem 57 bodů. Nejvíce se z opavských atletů prosadil kapitán družstva Ondřej Honka, který šel všem příkladem, a překvapivě zvítězil v tyči osobním rekordem 500cm a druhý byl v běhu na 110m překážek v čase 14,95 sekund. Výborně také rozběhl štafetu na 4x100m, která v sestavě Honka, Rusek, Vojtek, Bělica doběhla těsně pátá. Z dalších výkonů je třeba vyzdvihnou druhé místo hostujícího atleta Slezanu Opava Tomáše Vystrka v běhu na 800m časem 1:53.00 a bojovný výkon i v běhu na 400m necelou hodinu po odběhnutí půlky, kde jako náhrada Alberta Holibky, v čase 49,91 sekund obsadil čtvrté místo. Druhé místo vybojoval ještě v trojskoku David Bělica, svěřenec trenéra Luboše Kummera, výkonem 14,24 metru. Liga skončila úspěchem družstva mužů i žen Sokola Opava. Muži postoupili do baráže o extraligu společně s Mor. Slavií Brno a družstvu žen unikla baráž o extraligu jen o pár pomocných bodů za Olomoucí a Břeclaví. U mužů bodoval nejvíc Albert Holibka a Ondřej Honka, u žen  největší opory byly Katka Musilová, Lenka Košárková i Markéta Veverková. Družstvo mužů mělo jasný postup už po 3. kole a ženy se vzepjaly v posledním kole k bojovnému výkonu a skončily v tomto kole na 2.místě za Olomoucí, ale Břeclav měla dostatečný náskok z předešlých tří kol.

  Na Mistrovství České republiky v roce 2012 mezi jednotlivci získali členové Sokola Opava 22 medailí a z toho 5 zlatých. Ondra Honka z toho získal 5 medailí. Největším úspěchem v roce 2012 byla účast Ondry Honky, Michala Stuchlíka a Alberta Holibky na mezistátním utkání juniorů  ČR-Chorvatsko-Slovinsko-Maďarsko a Jakuba Ruska na mezistátním utkání dorostu  ČR-Slovensko-Maďarsko. Na MU žactva ČR-Slovensko-Slovinsko-Maďarsko reprezentoval Vít Palzer a Tomáš Čermák.

   Na Mistrovství České republiky v dalším roce 2013 mezi jednotlivci ve všech kategoriích získali kmenoví atleti Sokola Opava dokonce 28 medailí, z toho 5 zlatých a k tomu ještě 8 bramborových za čtvrté místo. Největším úspěchem v roce 2013 byla účast Jakuba Ruska a Jiřího Zemana na Mistrovství světa sedmnáctiletých. Oba naši odchovanci ZŠ Englišova po náročných kvalifikačních soutěžích v dějišti šampionátu bohužel nepostoupili do užšího finále, ale svými výkony jednoznačně nezklamali. Jakub Rusek, dálkař (osobní rekord 728cm) a sprinter (100m 10,98s), kterého v Opavě připravuje Luboš Kummer, skončil na 23.místě výkonem 691cm a všestranný skokan Jirka Zeman, který má kvalitní osobák nejen ve výšce (206cm) a v dálce (687), ale také je aktuálním mistrem republiky v trojskoku výkonem 14,16m na MS, obsadil v silné konkurenci výškařů v náročné kvalifikaci 26.místo výkonem rovné dva metry. Úspěchem byla také účast Jiřího Zemana, Matěje Beňoviče a Jakuba Ruska na mezistátním utkání dorostu  ČR-Slovensko-Maďarsko a Adama Smolky na mezistátním utkání žactva  ČR-Slovensko-Maďarsko-Slovinsko-Chorvatsko. Čtvrtkaři Albertovi Holibkovi unikla účast na Mistrovství Evropy juniorů jen o několik setin. Muži jen těsně o 10 pomocných bodů nepostoupili do finále extraligy a družstvo žen skončilo celkově třetí za Třincem a Olomoucí.  V sobotu 28.9.2013 vrcholila atletická sezóna finálovými soutěžemi mládežnických družstev na nejvyšší celostátní úrovni. Sokol Opava byl mezi českou elitou zastoupen družstvy v kategorii juniorů a dorostenců. Družstvo dorostenců Sokola Opava pod vedením Jardy Korbela zvítězilo v Břeclavi se ziskem 223 bodů o 13 bodů před favorizovanou pražskou Slavií. Třetí skončil Mistr Moravy z Hodonína se 186 body a na dalších místech taková velká centra atletiky jako Hradec Králové, Jablonec, Pardubice, Kladno a Olomouc. V družstvu bodovalo 21 atletů a v napínavém boji o mistrovský titul nikdo nezklamal. Nejvíce se prosadil skokan Jiří Zeman, který získal pro družstvo 31 bodů a zvítězil ve výšce (200cm) i v trojskoku (14,37m). Další velkou oporou družstva byl Jakub Rusek s 26 body pro družstvo a vítězstvím na 100m (11,07s). Svou disciplínu také vyhrál Matěj Beňovič v běhu na 2000m přek. časem 6:25,76min. a  David Král běh na 1500m časem 4:18,01min.  Junioři bojovali v Praze také za hojné účasti opavských atletů. Družstvo Sokola Opava pouze s deseti bodujícími atlety skončilo ve vynikající konkurenci za účasti i slovenských atletů páté za Slavií Praha, Vítkovicemi, Olomoucí a Pardubicemi.  V neděli 6.října 2013 na závěr atletické sezóny proběhlo na Tyršově stadionu v Opavě finále Mistrovství Moravy družstev mladšího žactva za účasti 15 družstev, které postoupily z kvalifikačních kol ve všech čtyřech moravských krajích. V soutěži chlapců zvítězil Sokol Opava s velkým náskokem 76 bodů před mladšími žáky z Vítkovic a na třetím místě skončil Vyškov o pouhé 2 body zpět. Družstvo dívek Sokola Opava svedlo těžký boj o medaile a vybojovalo bronz za družstvy Vítkovic a Brna se ztrátou necelých 30 bodů. Členská základna atletického oddílu na konci roku 2013 po redukci pasivních členů byla 962 členů a z toho je 541 registrovaných atletů u ČAS, 52 rozhodčích a 33 trenérů.

2014 - 2020

    Největším úspěchem v roce 2014 byla účast Tomáše Veverky a Alberta Holibky na mezistátním utkání mužů do 22 let ČR-Maďarsko-Polsko-Slovinsko. Na mezistátním utkání ČR-Slovensko-Chorvatsko-Slovinsko-Maďarsko reprezentoval Jiří Zeman a Jakuba Rusek. Na mezistátním utkání dorostu ČR-Slovensko-Maďarsko reprezentovala Vendula Hluchá na 800m. Na MU žactva ČR-Chorvatsko-Slovensko-Slovinsko-Maďarsko reprezentoval mistr ČR ve výšce Jan Capko.

   Na Mistrovství České republiky do 22 let, juniorů, dorostu a žactva získali mezi jednotlivci v roce 2014 členové Sokola Opava 20 medailí. Na Mistrovství ČR mládežnických družstev se probojovali žáci a junioři. Družstvo juniorů Sokola Opava vyhrálo Mistrovství ČR klubových družstev a postupuje pošesté do Evropského poháru jako vítězný zástupce ČR.

  V následujícím roce 2015 v A-skupině Evropského poháru juniorských klubových družstev v tureckém Istanbulu skončilo družstvo juniorů osmé mezi evropskou elitou atletických klubů. V I. atletické lize žen vyhrálo družstvo moravskou skupinu a postoupilo do nejvyšší soutěže dospělých atletů-extraligy v Praze 6.září, kde obsadilo desáté místo.

        Na Mistrovství České republiky v roce 2015 mezi jednotlivci ve všech kategoriích získali  atleti Sokola Opava 19 medailí, z toho 8 zlatých a k tomu ještě 7 bramborových za čtvrté místo. Největším úspěchem jednotlivců v roce 2015 byla účast Venduly Hluché na Mistrovství Evropy juniorů v běhu na 800m. Největším úspěchem při kolektivních soutěžích v roce 2015 byla účast velkého talenta z přípravky Jany Gellnerové čtrnáctileté Barbory Malíkové na mezistátním utkání žactva ČR-Slovensko-Maďarsko-Chorvatsko-Slovinsko a navíc ještě její druhé místo v běhu na 300m časem 40,64s. Na Mistrovství ČR mládežnických družstev se probojovali žáci, žákyně a junioři. Družstvo juniorů Sokola Opava vyhrálo stejně jako loni Mistrovství ČR klubových družstev a postupuje posedmé do Evropského poháru jako vítězný zástupce ČR. Tradice sedmi vystoupení v Evropských pohárech v letech 2007-2016 s prezentací Opavy jako města atletů pokračovala i v roce 2016. Páté místo v Evropského poháru juniorských klubových družstev v portugalském městě Leiria v konkurenci devíti mistrovských družstev juniorů v září 2016 bylo určitě úspěchem. Na Mistrovství ČR mládežnických družstev v roce 2016 se do finálového kola  probojovali žáci, žákyně, juniorky a junioři. Družstvo žáků i žákyň vyhrálo Mistrovství ČR družstev. V I. atletické lize mužů i žen vyhrálo družstvo Sokola Opava moravskou skupinu a postoupilo do nejvyšší soutěže dospělých atletů-extraligy v Ústí nad Orlicí 4.září 2016, kde obsadilo družstvo mužů deváté a družstvo žen desáté místo.

  Největším úspěchem jednotlivců v roce 2016 byla účast devatenáctileté Venduly Hluché na Mistrovství světa juniorů v běhu na 800m a její mistrovský titul v hale. Na Mistrovství ČR mužů vyhrál trojskokan Jiří Zeman mistrovský titul v hale a Lukáš Kunc vyhrál mistrovský závod trojskokanů v létě na dráze v Táboře. Šestnáctiletá Michaela Vedrová byla mistryně ČR v oštěpu dorostenek na dráze v Třinci 26.6.2016 výkonem 47,75 m a byla také čtvrtá v disku výkonem 36,74m. Mistrovských medailí od žactva po dospělé bylo v roce 2016 dvacetdevět. Na MU dorostu ČR-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko 11.6.2016 v Brně výkonem 42,96m skončila v oštěpu na pátém místě  Největším úspěchem v kategoriích žactva byla účast Barbory Malíkové, Terezy Janíkové, Tomáše Grulicha a Tadeáše Formánka na mezistátním utkání žactva ČR-Slovensko-Maďarsko-Chorvatsko-Slovinsko a navíc české rekordy žactva velkých talentů z oddílové přípravky Barbory a Terezy v běhu na 300m časem 38,63sekund a ve skoku o tyči na hodnotu 372cm.

  V roce 2017 Barbora Malíková po tvrdém tréninku ve skromných podmínkách vyhrála překvapivě Mistrovství světa do 17 let v Nairobi v běhu na 400m časem 52,74s. Tereza Janíková byla na Evropských olympijských hrách šestnáctiletých atletů devátá ve skoku o tyči. Navíc je třeba připomenout české rekordy Barbory Malíkové v běhu na 400m dorostenek a další rekord Terezy Janíkové ve skoku o tyči žaček na hodnotu 374cm. Na MU dorostu ČR-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko reprezentovali kromě Vedrové a Malíkové také Adéla Hluchá a Zuzana Šustáková. Největším úspěchem v kategoriích žactva byla účast Michala Špilháčka, Zuzany Zdražílové, Terezy Janíkové, Tomáše Grulicha a Tadeáše Formánka na mezistátním utkání žactva ČR-Slovensko-Maďarsko-Chorvatsko-Slovinsko. Družstva mužů a žen skončila ve finále atletické extraligy shodně na dvanáctém místě. Družstvo žáků vyhrálo v roce 2016 i 2017 Mistrovství ČR družstev a dokládá tradiční kvalitu v této kategorii.

   Vítězství sedmnáctileté Barbory Malíkové v sezóně 2018 na OH mládeže a na Mistrovství Evropy do 17 let dokazuje, že její začátky v oddílové přípravce v 10 letech u trenérky Jany Gellnerové mají návaznost na vrcholové výkony. Tadeáš Formánek se také probojoval na OH mládeže v Buenos Aires. Na MU dorostu do 17 let ČR-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko reprezentovali kromě Malíkové také Formánek, Grulich a Groda. Na mezistátním utkání do 22 let ČR-Maďarsko-Polsko-Slovinsko reprezentovali Adam Smolka na 400m překážek a Vendula Hluchá na trati 800m. Největším úspěchem v kategoriích žactva byla účast Richarda Šenka a Martina Vajdy na mezistátním utkání žactva ČR-Slovensko-Maďarsko-Chorvatsko-Slovinsko. Navíc je třeba připomenout české rekordy Barbory Malíkové a Terezy Janíkové v běhu na 400m dorostenek a ve skoku o tyči žaček. V roce 2018 získali atleti na Mistrovství republiky ve všech kategoriích od žactva po dospělé 26 medailí. V I. atletické lize vyhrálo družstvo mužů moravskou skupinu, ženy byly druhé a obě družstva postoupila do baráže o nejvyšší soutěže dospělých atletů-extraligu, kde ale nepostoupili a skončili na 13. a 14. místě mezi dospělými družstvy v ČR. Na Mistrovství ČR mládežnických družstev do finálového kola se probojovali žáci a dorostenci. Družstvo žáků skončil těsně druhé na Mistrovství ČR družstev a dorostenci dokonce vyhráli.

  Největším úspěchem roku 2019 bylo třetí místo Barbory Malíkové na Mistrovství Evropy do 19 let v běhu na 400m. Také Vendula Hluchá se probojovala na Mistrovství Evropy do 22 let a doběhla ve finále na 800m osmá časem 2:09,34min. Na MU dorostu do 17 let ČR-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko reprezentoval Michal Špilháček. Na mezistátním utkání juniorek ČR-Maďarsko-Polsko-Slovinsko reprezentovala Malíková na trati 200m. Největším úspěchem v kategoriích žactva byla účast Pavla Halátka, Ondřeje Vláčila a Martina Vajdy na mezistátním utkání žactva ČR-Slovensko-Maďarsko-Chorvatsko-Slovinsko. Navíc je třeba připomenout český rekord Barbory Malíkové v běhu na 400m juniorek a halový český rekord Pavla Halátka výkonem 710cm. V roce 2019 získali atleti na Mistrovství republiky ve všech kategoriích od žactva po dospělé 27 medailí. Na Mistrovství ČR mládežnických družstev do finálového kola se probojovali žáci, junioři a juniorky. Družstvo žáků vyhrálo Mistrovství ČR o více než 100 bodů. Družstva žactva i juniorů do 19 let tvoří především mladí atleti, s perspektivou zlepšení do budoucna. Družstva mužů a žen postoupila do baráže o extraligu a v celkovém pořadí Mistrovství ČR družstev obsadily ženy desáté místo a muži čtrnácté místo. Členská základna atletického oddílu činí koncem roku 2019 ve všech kategoriích i s funkcionáři 1001 členů. Do čela sokolské jednoty v Opavě po Ing. Čestmíru Dudovi byl zvolen Ing. Jiří Štindl, Ph.D. novým starostou. Jednatelkou zůstává Mgr. Marta Kovářová.

Rok 2020 byl poznamenán omezením z důvodu pandemie Covid i na mezinárodních akcích. Vrcholem bylo Mistrovství ČR mužů a žen v Plzni. Senzační první místo devatenáctileté Barbory Malíkové v běhu na 400m nad favorizovanou Vondrovou dokazuje, že její začátky v oddílové přípravce před 6 lety u trenérky Jany Gellnerové mají návaznost na vrcholové výkony. Český juniorský rekord 51,65s byl známkou kvality. Také Vendula Hluchá vyhrála ve finále na 800m časem 2:09,75 min. Třetí místo v trojskoku vybojovala Petra Harasimová za výkon 12,70m. Na MU juniorů do 19 let ČR-Polsko 20. září v Karpaczi reprezentoval Michal Špilháček, Barbora Malíková, Zuzana Zdražilová, Tomáš Grulich, Tereza Janíková, Adéla a Tereza Hluchá. Na dalších Mistrovstvích ČR do 22 let, žactva, juniorů a dorostu získali atleti Sokola Opava 27 medailí. Zlaté přivezli dorostenec Pavel Halátek v trojskoku, juniorky Adéla Hluchá na 1500m, Tereza Hluchá v přespolním běhu a Barbora Malíková na 800 m. Největším úspěchem v kategoriích žactva byly zlaté medaile vrhače Martina Grulicha a Jana Krčka v tyči. Těžiště naší práce je v kategoriích mládeže a máme také atlety, kteří směřují přípravu k vrcholové výkonnosti a část atletů odchází v dospělosti do Středisek vrcholového sportu. Sportovní základna České obce sokolské v Opavě má ale hlavní cíl vychovávat atlety od přípravky do dospělosti a lanaře či agenty z jiných oddílů tu nevidíme rádi. Družstva dospělých skončila v 1. lize na druhém místě v moravské skupině. Družstvo složené jen z vlastních odchovanců je v soutěžích dospělých na úrovni 1. ligy unikátní. Na Mistrovství ČR mládežnických družstev do finálového kola se probojovali žáci, žákyně, junioři a juniorky. Družstvo juniorek skončilo na Mistrovství ČR na domácím Tyršově stadionu třetí o 10 bodů za Kolínem. Družstva žactva i juniorů do 19 let tvoří především mladí atleti s perspektivou zlepšení do budoucna. Náklady na soutěže družstev, zejména autobusy a ubytování jsou vysoké. Družstva tvoří u žactva 20 atletů nebo u starších kategorií 24 atletů a to je dost široký záběr i pro vedoucí družstev a trenéry, kteří mají na úspěších opavské mládeže lví podíl. Členská základna atletického oddílu činí koncem roku 2020 ve všech kategoriích i s funkcionáři 1191 členů. V přípravce máme 247 dětí a žactva je 427. Mládež do 19 let činí v atletickém oddíle 1026 členů, na které bude použita dotace Můj klub, ČOS, města či kraje formou materiálního vybavení na jejich tréninkovou přípravu a na zajištění trenérského vedení.  

2021 - 2025

Rok 2021 vzhledem ke koronavirové situaci nezačal dobře. Řada halových závodů byla zrušena, byly zavřené tělocvičny, a pokud se závody konaly, pak všude vyžadovali pořadatelé PCR testy, což značně finančně zatěžovalo oddíly. Také schůze výboru a trenérské rady se konaly distanční formou a teprve od poloviny května se  vše postupně vracelo do normálu. Do konce roku se pak konalo 11 výborových schůzí s účastí 60%. K velké změně došlo v listopadu, kdy zemřel br. Ing. Jiří Lesák a do výboru byla kooptována ses. Mgr. Markéta Režnarová a předsedou trenérské rady byl zvolen Luboš Kummer.

V hale jsme získali 5 medailí a rovněž při venkovních MČR to bylo 15 medailí. Na MČR dospělých získala zlatou medaili v běhu na 400 m Barbora Malíková a stříbrná byla v trojskoku Petra Harasimová. Velkým úspěchem bylo ME do 22 let v Estonsku, kde Barbora Malíková získala stříbrnou medaili v běhu na 400 m a byla členkou vítězné štafety 4x400 m. Barbora se také účastnila OH v Tokiu, kde běžela 400 m. Na halové ME se probojovala Vendula Hluchá, která běžela 800 m. Co se týče soutěží družstev, tak muži i ženy bojovali v baráži o účast v extralize. Největší úspěch slavili starší žáci, kteří v soutěži družstev zvítězili s výrazným 100 bodovým náskokem před druhým Kladnem. Po několika letech se i družstvo starších žákyň dostalo na MČR, byť obsadilo 9. místo. Také družstvo mladších žáků na MMaS získalo bronzovou příčku. Za těmito úspěchy stojí výborná práce všech našich trenérů a patří jim náš dík. Stále je na vysoké úrovni i spolupráce se ST při ZŠ Englišova, jak po sportovní, trenérské, ale i organizační stránce.