Soutěž v hodu do dálky pro žáky základních škol okresu Opava, která se konala již popáté. Vzít tenisový míček do ruky a hodit do největší dálky bylo cílem všech dětí. Celkem se zapojilo 762 žáků z devíti základních škol. 

Soutěž byla vyhodnocována na úrovni jednotlivců i škol. Do soutěže škol se započítávalo deset nejlepších hodů z každého ročníku. 

ZŠ Opava, Otická 18 2032
ZŠ Opava, Šrámkova 4 1383
ZŠ a MŠ Slavkov 1023
ZŠ ILJI HURNÍKA 819
ZŠ Otice 808
ZŠ Štítina 617
Školní družina E. Beneše Opava 549
ZŠ Opava Vrchní 532
ZŠ Nový svět Opava 192

 Vladislava Feilhauerová