Atletická sezóna začala halovými závody a pokračovala na venkovních atletických stadionech.

My máme výhodu, že se v tělocvičně na TS mohou konat sprinty, krátké překážky, dálka, trojskok, výška i tyč.

Pořádali jsme také 5 halových závodů a dále jsme využívali halu v Ostravě. V hale jsme na MČR získali celkem 7 medailí a rovněž při venkovních MČR to bylo 8 medailí. Velkým úspěchem byla účast Krčka (skok o tyči) a Štěpána Kavana (2 000 m př. 8. místo) na ME do 18 let v Izraeli. Skončili na 10. místě. Jan Krček na konci roku 2022 v prosinci udělal národní rekord dorostenců skokem 493 cm. Ema Rycková se zúčastnila ME veteránů v Tampere, kde závodila v pěti disciplínách, kde byla úspěšná.

Hodnocení soutěží družstev. Ženy vyhrály NL skupiny C a v baráži o extraligu skončily na 3. místě. Družstvo juniorů získalo bronzovou medaili na MČR.

Družstvo mladších žáků obsadilo 3. místo na MMaS. Máme zkušené trenéry, kteří připravují závodníky a na jejich výkonech je výborná práce vidět. Stále se zdokonalují, účastní se seminářů a zvyšují si kvalifikaci.

Rovněž i kádr rozhodčích se zlepšuje (1 nový rozhodčí II. třídy a 3 rozhodčí III. třídy) a poděkování patří všem obětavým rozhodčím, bez kterých se závody neobejdou. Výborná je stále spolupráce se ST při ZŠ Englišova a i okresní AŠSK.

V roce 2022 pořádala OR AŠSK v Opavě RF 4boje všech kategorií, ke spokojenosti všech zúčastněných sportovců. Medaile předával primátor MO.

Významnou akcí byl i Atletický cirkus – skok o tyči na Dolním Náměstí a zároveň rozloučení s Janem Kudličkou (dlouhodobý reprezentant ve skoku o tyči). Začínal v Opavě a zde také ukončil svoji kariéru. Ceny předával rovněž primátor MO za velkého zájmu opavských sportovců (diváků). Poděkování patří MMO, ČUS, ČOS a dále sponzorům za finanční prostředky pro činnost T. J. Sokol.

Tyršův stadion v Opavě patří k velmi pěkným stadiónům v celé ČR. O jeho údržbu se stará pan Šrek za vydatné pomoci všech členů T. J. Opravili jsme sektor výšky, nově dokončili vrhačský sektor pro hod kladivem a diskem, zmodernizovali jsme časomíru (přenos výsledků hned do kanceláře), ze skácených stromů jsme připravili desky na opravu laviček v hledišti TS a v opravách budeme i nadále pokračovat.

Všem za pomoc a spolupráci patří velké poděkování.

V roce 2022 se uskutečnilo 18 výborových schůzi oddílu atletiky a trenérské rady, kde se řešili aktuální problémy, příprava a zhodnocení akcí, výběr členských příspěvků, úprava TS apod. Účast byla 50 % a je nutno zlepšit docházku.

 

Rozvaha za rok 2022 a Výkaz zisků a ztráty za rok 2022, jsou v záložce Ke stažení.

Výroční zpráva o činnosti TJ. Sokol Opava za rok 2022 je v záložce Ke stažení.