Láska a přátelství je jako něžná květina, když jí spálí mráz, už nikdy nevykvete tak, jako dříve.

Važte si lásky, važte si přátelství. Toto je „motto“, které je pravdivé a vhodné nejen k zamyšlení, ale také se podle toho řídit ve svém životě. Samozřejmě se také ztotožníme v sokolské duchu ve zdravém těle zdravý duch.

V roce 2022 bylo tomu 160 let, co byl založen nejznámější tuzemský tělocvičný spolek Sokol. Stalo se 16. února 1862. Významnou zakladatelskou postavou byl Miroslav Tyrš a prvním starostou sokola byl spoluzakladatel tělocvikář Jindřich Fúgner. Hned v tom samém roce se konalo první veřejné vystoupení. Legendárními se staly všesokolské slety, první se konal v roce 1882 k dvacátému výročí.

V roce 2022 pod vedením sestry Lucie Migotové jsme nacvičily sletovou skladbu „Reminiscence“, základní útvar má 12 cvičenek. S touto nádhernou vzpomínkovou skladbou autorky Marie Fantové jsme vystoupily na oblastním mini sletu Sokolgym v Brně a v Pardubicích. Lucii moc děkujeme za její trpělivost, pochopení, laskavost a její čas.

Už nyní se těšíme na 17 všesokolský slet v Praze v roce 2024, již jsme byli na přehlídce sletových skladeb a už jsme měli možnost si z nabídky vybrat. Moc se nám skladby líbily. Vybraly jsme si skladbu „Babí léto“.

Jako každý rok, bilancujeme, co jsme v tomto roce zvládly, co jsme prožily.

Nejdříve bych chtěla pohovořit ve statistických číslech.

Členská základna všestrannosti oddílu žen čítá v roce 2022 - 41 žen. Na začátku roku ze zdravotních důvodů požádalo o ukončení členství 6 žen.

Věková skladba – v aktívním věku 18 – 64 let máme 10 sokolek, ve věku senior 65 – 95 let 31 sokolek.

Prožíváme spolu mnoho hezkých chvil v sokolském životě, ale nejhezčí je, že si uděláme na sebe čas při společném cvičení pro radost a pro své zdraví.

Cílem naší činnosti je pravidelné týdenní zdravotní a kondiční cvičení v tělocvičně. Cvičíme na ZŠ B. Němcové vždy ve čtvrtek v 17,30hod. Cvičitelkou je sestra Lucie Migotová a sestra Zdenka Reichlová, na zástup také cvičila sestra Marie Reichlová. Počet cvičenek kolísá v rozmezí 10 až 17 žen.

Rádi bychom měly vlastní tělocvičnu, kde bychom mohly docházet každý týden, jinak jsme závislí na školních podmínkách. Nemáme žádnou jistotu do budoucna.

K dalším naším cílům patří zlepšit si svou celkovou fyzickou kondici malými vycházkami do přírody, návštěvou památek a významných míst, turistickými trasami objevovat krásy přírody nejen v širokém okolí, ale i mimo náš region Opavska, oblast Jeseníky, Beskydy.

Přítomní jsou seznámeni s historii daného místa, se slavnými rodáky, návštěvou muzea atd. Zlepšujeme si nejen fyzickou a psychickou kondici, ale také posilujeme sociální kontakty, při vzájemném setkávání se.

Další činnosti je společná návštěva kulturních akcí – návštěva kina, muzeí, výstavy, památek…

Byly zhlédnuty tyto filmy Zátopek, Čáslavská, Gorbačov, Poslední závod, /Hančl a Vrbata/, Karel, Srdce na dlani, 7 dní v Tibetu, O tibetu, Na značky, a další.

 • Pravidelné plavání probíhá individuálně.
 • Posílení sociálních kontaktů formou osobní návštěvy, telefonáty, ev. osobní gratulace k životnímu jubileu nejstarším ženám.
 • Pobyty v lázních Luhačovice – opakovaně.
 • Pobyty na chatě v Jeseníkách – opakovaně.
 • Wellness pobyty na chatě – opakovaně.
 • Návštěva přírodního divadla v Praze v Divoké Šárce – vždy první víkend v září.
 • Týdenní pobyt ve Štúrovu - společné kondiční cvičení s lektory na suchu i ve vodě, zájezdy po Slovensku a Maďarsku.
 • Společné jarní a vánoční setkání celé členské základny oddílu žen.
 • Květnové smažení vajec v přírodě.
 • Tyršův stadion – jarní brigáda na úklid tribuny.
 • Nácvik nové sletové skladby „Babí léto“ pro vystoupení na sletu 2024.

 

V daném roce je vždy sestaven rámcový plán vycházek a aktivit na 1. a 2. pololetí, každá členka 2x ročně obdrží tento plán do své schránky, má možnost se daných aktivit zúčastnit nebo alespoň sledovat dění.

V letošním roce proběhly turisticky nenáročné vycházky, které byly vždy zakončeny návštěvou restaurace s obědem a kávou, atd.

Leden naučná stezka okolo Hvozdnice ve Slavkově, až do „Štáblovského Mlýnku“.

Únor vycházka k řece Moravici v Kylešovicích a další vycházka podél Opavice do Malých Hoštic.

Březen v Kravařích kostel Sv. Bartoloměje, zámeckým parkem až do Velkých Hoštic.

Další procházka Otice - zahradnictví, okolní lužní lesy podél řeky Hvozdnice, ve Slavkově v areálu Sokola.

Koncem března vycházka z Deštného do Mladecka.

Duben Hradec – od nádraží k zámku na Bezručovou vyhlídku, zámecké chodníčky.

Dubnová brigáda Tyršův stadión – úklid tribun ve dnech 20. a 21. dubna.

Vycházka do Raduně, zámecký park.

Květen Lhota u Opavy, zámecký park, návštěva Mlýnice – muzeum mlýnů, vodník Sláma.

Secvičná sletové skladby v regionu Valašském Meziříčí.

Procházka okolo Moravice, Podhradí, lesy až do autokempu.

Jarní setkání členské základny v „Lesance“ ve Slavkově, květnové smažení vajec.

Červen Procházka z Nových Lublic, Kružberk, místní muzeum, hráz přehrady Kružberk a zpět.

10 – 12 sletové vystoupení v Brně, generálka, průvod, zahájení programu, vystoupení, přehrada.

17 – 19 sletové vystoupení v Pardubicích, generálka, vystoupení, kulturní a historické zážitkové Pardubice, zámek, návštěva závodiště Velké Pardubické.

Září

Divoká Šárka.

Slovensko, Štůrovo, týdenní kondiční cvičení s lektory.

Zelné slavnosti v Oticích, Slavnosti dne Slavkova.

Říjen Výstava ČZS ve Slavkově pod názvem „“pohled oknem i dveřmi do zahrady“.

Wellness pobyt, Bukovec nejvýchodnějsí obec Moravy hotel „Kempa“.

Suché Lazce Přerovec, k Velkému památnému dubu, sběr hříbků.

Turistická procházka Litultovice Mladecko.

Listopad Wellness pobyt Horní Lomná hotel Excelsior.

Setkání sletových cvičenek v Opavské cukrárně.

Krnov Bezručův vrch, další vycházka z Opavy přes Sv. Annu do Zlatník.

Shlédnutí přehlídky nových sletových skladeb v Praze.

Prosinec

První adventní víkend bývala výstavka na Zemědělské škole, od kovidu se nekonala

Wellnes pobyt chata „Salajka“ Horní Lomná.

Vánoční společné setkání členské základny, zhodnocení činnosti 7. 12. 2022.

 1. 12. 2022 jednodenní zájezd Zakopané Akvapark Chocholouš v Polsku.

 

Členské spolkové známky v roce 2023 vzhledem k blížícímu se 17 všesokolskému sletu bude navýšená známka a to takto:

Děti, mládež, senioři 300,- Kč, dospělí 600,- Kč. Děje se tak na základě usnesení 13. sjezdu ČOS o povinné sletové známce v nominální hodnotě 100,- Kč pro rok 2023. Celá tato částka bude použita na přípravu a organizaci sletu.

ČOS dále doporučovala - Adventní denní vycházky od 27.11. do 24.12. podmínky

Vedeme Čechy k pohybu a k společné aktivitě, délka dle časových možností a počasí, libovolné vycházky.

Naše činnost je bohatá, rozmanitá, a na každém záleží, které akce se chce zúčastnit.

Zpracovala: sestra Marie Gorčicová