Pro veřejnost i pro naše členy jsme připravili tradiční i nové sportovní soutěže. Tradiční soutěž HÁZEJ JAKO BÁRA měla nárust na 360 dětí, 2. ročník zaznamenaly i soutěže ŠPLHOUNI, kdy se během 14 dnů děti snažily překonávat rekordy ve šplhu, BĚŽECKÁ ŠTAFETA, která v tomto roce proběhla v parku a zapojilo se do ní 240 dětí. Pro mateřské školy pravidelně organizujeme PARKUROVÉ DOPOLEDNE. Nářadí Jipastu vytvoří modrožlutou tělocvičnu, kde děti cvičí s velkým nadšením a nechtějí tělocvičnu opustit. Akce se několikrát do roka opakuje. Zapojujeme 5 mateřských škol, ze kterých přichází až 400 dětí. S velkou oblibou naplňují tělocvičnu NERFKY, kde si děti i rodiče hrají na vojáky a opět s využitím Jipastových překážek zvyšují svou fyzickou kondici a kamarádství. FLOAT KOSTKA našla v tomto roce také mnoho příznivců a po KINNBALU je to zajímavá aktivita pro zpestření hodin všestrannosti. HOKEJBALOVÝ WORKSHOP s profi trenérem nám využilo nácviků hokejbalových dovedností 156 dětí. Při všech sportovních aktivitách se prostřídalo v Centru kolem 650 dětí a dospělých.