Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace

             CENTRUM SOKOLSKÉ SPORTOVNÍ VŠESTRANNOSTI 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 začíná na ZŠ Opava, Šrámkova 4, přísp. org. pracovat Centrum sokolské sportovní všestrannosti. Škola je známá svými sportovními aktivitami – gymnastikou, pohybovými skladbami, tancem, ale také sportovními hrami – hrajeme házenou, kin-ball, florbal, vybíjenou,… Pořádáme okresní sportovní soutěže v gymnastice, šplhu, míčových hrách, atletické víceboje nebo parkurovou tělocvičnu pro mateřské školy a již několikrát jsme se stali pořadateli Republikového finále soutěže O nejlepší pohybovou skladbu.

Úspěšní jsme i ve výtvarných soutěžích na republikové i mezinárodní úrovni. A právě spojení učitelů tělesné výchovy, výtvarné výchovy a informatiky stojí u zrodu nového projektu pro děti 1. stupně základních škol a jejich učitele pod pracovním názvem UČÍME SE VE ŠKOLE – SPORTUJEME V SOKOLE. Projekt má propojit učení se sportem a zábavnou formou děti motivovat ke sportování a zdravému životnímu stylu. Začínáme s ověřováním pracovní verze na naší škole a věříme, že v příštím školním roce nabídneme zájemcům dalších základních škol nebo oddílům všestrannosti připravený projekt.